OMFP 907/2005 – Persoanele juridice care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, respectiv reglementari contabile conforme cu directivele europene

215

ORDINUL nr. 907/2005 din 27 iunie 2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, respectiv reglementari contabile conforme cu directivele europene
2006-06-12 – Modificat de OMFP 1121/2006 din 4 iulie 2006 privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara
2005-07-11 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 597/11 iulie 2005

ORDINUL nr. 907/2005 din 27 iunie 2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, respectiv reglementari contabile conforme cu directivele europene

Art. 1
(1) Începand cu exercitiul financiar al anului 2006, persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, aplica reglementarile contabile conforme cu directivele europene.
(2) Prevederile de mai sus se aplica si sediilor permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate.
(3) Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Comisia de Supraveghere a Asigurarilor vor elabora reglementari contabile specifice conforme cu directivele europene, aplicabile categoriilor de entitati pe care le reglementeaza si supravegheaza.
Art. 2
(1) În exercitiul financiar al anului 2006, institutiile de credit intocmesc si un set distinct de situatii financiare conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pentru necesitati proprii de informare ale utilizatorilor, altii decat institutiile statului.
(2) În exercitiul financiar al anului 2006, entitatile de interes public prevazute la art. 3, cu exceptia institutiilor de credit, pot intocmi si un set distinct de situatii financiare conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pentru necesitati proprii de informare ale utilizatorilor, altii decat institutiile statului, potrivit optiunii acestora si daca au capacitatea de implementare corespunzatoare.
(3) În scopul intocmirii situatiilor financiare prevazute la alin. (1) si (2), persoanele juridice prevazute la aceste alineate retrateaza situatiile financiare intocmite potrivit reglementarilor contabile specifice, conforme cu directivele europene.
Art. 3
În intelesul prezentului ordin, prin entitati de interes public se intelege:
a) institutiile de credit;
b) societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare;
c) entitatile reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
c) societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor si organismele de plasament colectiv, autorizate/avizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
d) societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
e) companiile si societatile nationale;
f) persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare de catre o societate-mama care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara;
g) persoanele juridice, altele decat cele prevazute la lit. a)–f), care beneficiaza de imprumuturi nerambursabile sau cu garantia statului.
NOTA: modificat de OMFP nr. 1121/2006 din 4 iulie 2006, M. Of. 602/2006, privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara
Art. 4
În functie de cerintele reglementarilor Uniunii Europene si de evaluarile efectuate de institutiile implicate, Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor stabili conditiile de aplicare a Standardelor Internationale de Raportare Financiara incepand cu situatiile financiare ale anului 2007.
Art. 5
Directia de reglementari contabile din Ministerul Finantelor Publice va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

- Publicitate -