ORDINUL nr. 131/2008 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili într-un cont unic
2008-02-01 – Versiune initiala: OpANAF-131-2008-impozite-taxe-contributii-contul-unic-Vinitiala.pdf
2008-02-01 – Modifica OpANAF 1294/2007 din 10 septembrie 2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic (anexele 1 si 2)
2008-01-31 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 73 din 31 ianuarie 2008
Sumar continut: Ordinul stabileste impozitele, contributiile si alte creante fiscale care se platesc incepand cu 01 februarie 2008 într-un cont unic. 33 de impozite si taxe, si 25 de contributii se platesc in contul unic. Impozitele reglementate de Codul Fiscal care se platesc in contul unic sunt prevazute la urmatoarele articole: Art. 13 Art. 34 Art. 36 Art. 93 Art. 111Art. 57 Art. 58 Art. 52 Art. 67 Art. 70 Art. 77 Art. 77^1 Art. 79 Art. 115 Art. 116 Art. 103 Art. 110 Art. 215 Art. 217.

OpANAF nr. 131/2008 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili într-un cont unic

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 114 alin. (2^1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. I
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Anexa nr. 1 se modifica si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
2. Anexa nr. 2 se modifica si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

- publicitate -

ART. II
Anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin, se utilizeaza pentru impozitele, taxele, contributiile si celelalte sume datorate bugetului de stat, respectiv bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, începand cu data de 1 februarie 2008.

ART. III
Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene si organele fiscale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. IV
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Daniel Chitoiu
Bucuresti, 30 ianuarie 2008.
Nr. 131.

ANEXA 1 NOMENCLATORUL obligatiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se platesc în contul unic 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”
ANEXA 2 NOMENCLATORUL obligatiilor fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, care se platesc în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, în curs de distribuire”

1 COMENTARIU