OMFP 1016/2005 – Deducerea personala lunara calculator si algoritm

3809

ORDINUL nr. 1.016/2005 din 18 iulie 2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, începand cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale
2005-07-27 – Data intrarii in vigoare: valabil pentru determinarea deducerilor personale lunare începand cu luna iulie 2005
2005-07-27 – Abroga implicit OMFP 19/2005 (ianuarie 2005 – iunie 2005)
2005-07-27 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 668 din 27 iulie 2005
Sumar continut: Ordinul contine 7 articole si o anexa. Din luna iulie 2005, algoritmul de calcul si calculatorul desfasurator pentru determinarea deducerilor personale lunare care micsoreaza venitul impozabil din salarii sunt stabilite prin acest ordin. Deducerea personala este prevazuta in Codul Fiscal la art. 45 si art. 56.

ORDINUL nr. 1016/2005 din 18 iulie 2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, începand cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale [versiune initiala, text legal in vigoare, verificare stare act 25-03-2012]

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare,
avand în vedere prevederile art. 5 alin. (5) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 56 alin. (2) si ale art. 45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare începand cu luna iulie 2005, stabilit potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) si ale art. 45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2
Calculatorul desfasurator pentru determinarea deducerilor personale lunare începand cu luna iulie 2005, prevazut la art. 1, este cuprins în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 3
La calculul deducerilor personale lunare degresive potrivit art. 1, în functie de venitul brut lunar din salarii si de numarul de persoane aflate în întretinerea contribuabilului, s-a utilizat urmatorul algoritm de calcul:

– lei (RON) –

Venit brut lunar din salarii (VBL) Deducerea personala lunara stabilita pentru un contribuabil în functie de numarul persoanelor aflate în întretinere
Fara persoane în întretinere Cu o persoane în întretinere Cu 2 persoane în întretinere Cu 3 persoane în întretinere Cu 4 sau mai multe persoane în întretinere
Pana la 1.000 250 350 450 550 650
De la 1.001 la 3.000 250 x [1-(VBL- 1.000)/2.000] 350 x [1-(VBL- 1.000)/2.000] 450 x [1-(VBL- 1.000)/2.000] 550 x [1-(VBL- 1.000)/2.000] 650 x [1-(VBL- 1.000)/2.000]
Peste 3.000 0 0 0 0 0

 

ART. 4
Pentru stabilirea deducerilor personale potrivit art. 3, venitul brut lunar din salarii se rotunjeste la nivel de leu, fara subdiviziuni, prin rotunjire la leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de pana la 50 de bani.

ART. 5
Sumele reprezentand deducerile personale potrivit art. 2 si 3 pentru venitul brut lunar din salarii cuprins între 1.001 si 3.000 lei sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, în sensul ca fractiunile sub 10 lei se majoreaza la 10 lei.

ART. 6
Prin venituri din salarii realizate începand cu luna iulie 2005 se întelege orice suma primita sub forma de salarii începand cu data de 1 iulie 2005, cu exceptia platilor reprezentand lichidarea pe luna iunie 2005 sau venitul din salarii pentru luna iunie 2005 care se plateste o singura data pe luna în luna urmatoare si care sunt considerate venituri din salarii aferente lunii iunie 2005.

ART. 7
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Ionel Popescu
Bucuresti, 18 iulie 2005.
Nr. 1.016.

Referinte anexate:
– act cu anexa  OMFP-1016-2005-deducerea-personala-lunara-calculator-Vinitiala.pdf

- Publicitate -

4 COMENTARII