MFP: Proiect OUG de modificare si completare a Codului Fiscal, noua reglementare a contributiilor sociale

169

UPFATE: OUG 117/2010 – Modificarea si completarea Codului fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Marti, 7 decembrie 2010, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat online pentru dezbatere publica un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar – fiscale.

Proiectul (56 de pagini + 2 anexe) contine peste 90 de modificari si completari ale unor acte normative cu implicatii fiscale. Prin acest proiect de OUG se propune:
– modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (modificari aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2011, cu o serie de exceptii)

– reglementarea prin Codul Fiscal a Contributiilor sociale obligatorii, astfel Codul Fiscal se completeaza cu Titlul IX^2 – Contributii sociale obligatorii (art. 296^2 – art. 296^21). Incepand cu veniturile lunii ianuarie 2011, acest titlu va reglementa :

a) contributia individuala de asigurari sociale si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat;
b) contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si contributia datorata de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
c) contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
d) contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj;
e) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat;
f) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu completarile si modificarile ulterioare.

– modificarea si/sau completarea

OUG 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale
-OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc
Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
-OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare
-Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
-Legii 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
-Legii 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane cu modificarile si completarile ulterioare
-sintagmei “de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat ” din cuprinsul art.III din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, cu modificarile ulterioare, se inlocuieste cu sintagma „de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat”.
-Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1850/2006,

– abrogarea

-prevederilor referitoare la contributia de asigurari sociale datorata de asiguratii sistemului public de pensii si de catre angajatorii acestora, precum si la declararea, in cadrul activitatilor dependente, cuprinse la art. 6, 18, 21 – 32 si 36 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare;
-art.14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.174/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
-art. 1 alin. (1) si art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1850/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1038 din 28 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
-art. 85 si 89 din Legea nr. 346/2002, republicata, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 772 din 12 noiembrie 2009 ;
art. III alin. (14) din OUG 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si alte masuri financiar – fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, cu modificarile ulterioare
-hotarariilor de Guvern prin care se aproba modelul, continutul, modalitatea de depunere si gestionare a declaratiei lunare privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate,
-prevederilor referitoare la declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, cuprinse in articolele din Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

Potrivit notei de fundamentare, principalele schimbari propuse sunt:

A. În domeniul impozitelor directe
I. În domeniul impozitului pe profit

• În domeniul impozitului pe profit, masura fiscala se refera la prelungirea perioadei de limitare a deductibilitatii cheltuielilor privind combustibilul, pana la data de 31 decembrie 2011.
• Corelari tehnice referitoare la exceptiile de la plata impozitului pe dividende.

II. În domeniul impozitului pe venit

• Abrogarea prevederilor referitoare la neimpozitarea contravalorii cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acordau cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale.
• În perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 inclusiv, nu sunt cheltuieli deductibile cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi.
• Eliminarea din sfera impozabila a castigurile realizate ca urmare a participarii la jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si pentru jocurile de noroc de tip slot machine concomitent cu introducerea taxei de acces in legislatia specifica.
• Reglementarea recalcularii de catre organul fiscal competent a platilor anticipate stabilite in contul impozitului anual datorat, pentru veniturile din activitati independente si/sau veniturile din activitati agricole, in cazul in care in cursul anului fiscal contribuabilii isi intrerup temporar activitatea sau isi inceteaza activitatea, in urma instiintarii de catre contribuabil a organului fiscal competent, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
• În cazul in care platitorii de venituri din pensii nu au calculat, retinut si virat impozitul aferent veniturilor realizate de persoanele cu handicap grav sau accentuat in perioada de aplicare a prevederilor Legii nr. 22/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, respectiv 7 martie 2010 – 13 mai 2010, inclusiv, platitorii de astfel de venituri sunt obligati sa depuna la organul fiscal competent o declaratie informativa privind veniturile platite in vederea stabilirii impozitului pentru fiecare dintre contribuabilii respectivi. Impozitul datorat, se calculeaza potrivit Cap.VI „Venituri din pensii“, de catre organul fiscal competent prin decizie de impunere.
• Alte masuri de natura tehnica.

III. În domeniul impozitului pe veniturile nerezidentilor

• Avand in vedere majorarea cotei de impozit a dividendelor platite catre o persoana juridica romana, respectiv la 16%, se impune modificarea cotei de impunere la 16% a dividendelor obtinute din Romania de persoanele juridice rezidente in statele membre ale Uniunii Europene si Asociatiei Europene a Liberului Schimb care nu indeplinesc conditiile de detinere si de participare minima in capitalul persoanei juridice romane pentru a fi scutite. Astfel, nu se va acorda un tratament mai favorabil dividendelor distribuite catre nerezidenti decat cele distribuite catre societati romane.

B. În domeniul TVA, principalele modificari aduse prin proiectul de Ordonanta de urgenta se refera la:
I.Transpunerea unor directive europene

1. Art. 3 al Directivei 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor – se refera la modificarea si completarea prevederilor Codului fiscal privind locul prestarii pentru serviciile principale si auxiliare legate de activitati culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau de activitati similare, cum ar fi targurile si expozitiile, inclusiv in cazul serviciilor prestate de organizatorii acestor activitati. În prezent aceste servicii se impoziteaza la locul prestarii efective, chiar daca sunt prestate catre persoane impozabile. Dupa 1 ianuarie 2011, in principiu numai serviciile de natura celor enumerate mai sus, prestate catre persoane neimpozabile, se vor mai impozita la locul prestarii efective, in timp ce serviciile prestate catre persoane impozabile se vor impozita la locul unde este stabilit beneficiarul serviciilor.
2. Directiva 2009/162/UE a Consiliului din 22 decembrie 2009 – este o directiva ce modifica anumite dispozitii ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, modificarile fiind in primul rand de natura tehnica. Principalele modificari ale legislatiei in domeniul TVA care deriva din transpunerea acestei directive se refera in principal la:
– introducerea unor dispozitii referitoare la importul si la locul impozitarii livrarilor de gaz si de electricitate, regulile speciale aplicandu-se pentru importurile si livrarile de gaz efectuate prin intermediul oricarui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii sau al oricarei retele conectate la un astfel de sistem;
– aplicarea scutirii de TVA pentru importurile efectuate cu ajutorul navelor, atunci cand gazele sunt introduse intr-un sistem de gaze naturale sau intr-o retea de gazoducte cu alimentare din amonte;
– aplicarea unor reguli privind locul impozitarii pentru livrarile si importul de energie termica si agent frigorific similare cu cele aplicate pentru livrarea si importul de energie electrica si gaz;
– aplicarea unor reguli unitare privind locul prestarii pentru serviciile legate de acordarea accesului la orice tip de sistem sau retea de electricitate si de gaze naturale, precum si la retelele de incalzire si de racire.
3. Directiva 2010/23/UE a Consiliului din 16 martie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, cu privire la aplicarea optionala si temporara a mecanismului de taxare inversa pentru prestarea anumitor servicii care prezinta risc de frauda. Potrivit acestei directive, statele membre pot aplica pana la 30 iunie 2015 si pentru o perioada minima de doi ani taxarea inversa pentru transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii, transferabile in conformitate cu articolul 12 din directiva, precum si pentru transferul altor unitati care pot fi utilizate de operatori in conformitate cu aceeasi directiva.
Primele doua directive trebuie aplicate de toate statele membre de la 1 ianuarie 2011. A treia directiva desi este optionala, constituie un instrument eficient pentru combaterea fraudei fiscale in domeniul comercializarii de certificate de emisii de gaze, iar Romania s-a angajat fata de Comisia Europeana sa implementeze aceasta optiune incepand cu data de 1 ianuarie 2011.

II.Masuri de ordin tehnic, intre care mentionam:

– Modificarea prevederilor referitoare la livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in mod gratuit. Ca urmare a notificarii Comisiei Europene, care a pus in vedere Romaniei ca va declansa procedura de infringement in cazul neadaptarii legislatiei nationale la prevederile Directivei 2006/112/CE, serviciile prestate in mod gratuit vor fi considerate ca nu sunt in sfera de aplicare a TVA numai in situatia in care nu au legatura cu activitatea economica a persoanei impozabile;
– Continuarea aplicarii masurilor de limitare a dreptului de deducere a TVA pentru achizitia de autoturisme si combustibili necesari functionarii acestora si pentru anul 2011;
– Instituirea posibilitatii persoanelor impozabile care au realizat o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire pentru intreprinderi mici, de a solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului special de scutire. Masura are in vedere reducerea numarului persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in scopul imbunatatirii activitatii de administrare a acestora;
– Modificarea art. 11 alin. (12) din Codul fiscal in scopul corelarii cu alin. (11), referitor la operatiunile efectuate de contribuabilii declarati inactivi;
– Clarificari ale situatiilor in care bunurile contribuabililor inactivi sunt executate silit prin organele de executare silita;
– Modificarea art. 133 din Codul fiscal pentru a permite in cazul transporturilor efectuate in afara Comunitatii, sa fie aplicata regula impozitarii la locul utilizarii efective;
– Modificarea art. 153 alin. (9) din Codul fiscal, astfel incat sa rezulte ca dupa incetarea situatiilor care au condus la scoaterea din evidenta a contribuabililor inactivi, organul fiscal va inregistra din oficiu in scopuri de TVA respectivele persoane impozabile;
– Reglementarea situatiei in care se va emite un certificat pentru atestarea platii TVA pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi, efectuate de persoane inregistrate conform art 1531 din Codul fiscal, in vederea inmatricularii respectivelor mijloace de transport;
– Instituirea obligatiei de a depune anumite notificari scrise organelor fiscale competente, pentru persoanele impozabile care au o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de 35.000 euro, tinand seama de importanta obtinerii unor date absolut necesare calculului bazei TVA pentru resursele proprii comunitare.

C. În domeniul accizelor, principalele modificari aduse prin proiectul de Ordonanta de urgenta se refera la:
I. Transpunerea Directivei 2010/12/UE a Consiliului din 16 februarie 2010 de modificare a Directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE si 95/59/CE privind structura si nivelurile accizelor aplicate tutunului prelucrat si a Directivei 2008/118/CE, care implica:

– inlocuirea MPPC (Most popular price category) cu WAP (Weighted average price) ca punct de referinta pentru determinarea structurii accizei totale pentru tigarete;
– atingerea cerintei privind acciza pentru tigarete de minim 90 euro/1000 tigarete indiferent de WAP, pana la 31 decembrie 2017, potrivit perioadei de tranzitie acordata Romaniei;
– revizuirea unor definitii, atat in cazul tigaretelor cat si in cazul altor produse din tutun.

II. Masuri de ordin tehnic, intre care mentionam:

– precizarea nivelului accizelor aplicabil incepand cu 1 ianuarie 2011;
– majorarea nivelului accizelor pentru anumite produse energetice, precum si pentru tigarete, potrivit angajamentelor cu privire la respectarea reglementarilor comunitare in domeniu;
– eliminarea scutirii de la plata accizelor prevazuta in cazul tigaretelor destinate testelor stiintifice si celor privind calitatea produselor;
– mentinerea accizelor pentru cafea si produse din cafea si pentru anul 2011;
– revizuirea faptelor care constituie infractiuni in cazul operatiunilor cu produse accizabile.

D. În domeniul contributiilor sociale

Prin acest proiect de act normativ se asigura crearea unui cadru legislativ unitar in ceea ce priveste definirea veniturilor pentru care exista obligatia de calcul, retinere, plata si declarare a contributiilor sociale, in concordanta cu prevederile Codului fiscal, precum si o baza de calcul care sa cuprinda in mare parte aceleasi categorii de venituri, si totodata, sa raspunda conditiilor de acordare a prestatiilor de care pot beneficia persoanele asigurate.
De asemenea, actul normativ asigura cadrul legal pentru implementarea unei singure declaratii prin care sa se realizeze atat declararea obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cat si declararea persoanelor care sunt asigurate, declaratie care se va depune la o singura institutie, respectiv autoritatea fiscala competenta.
Totodata, prin implementarea declaratiei unice in ceea ce priveste contributiile sociale se asigura si o integrare a fluxurilor de informatii intre institutiile cu atributii in colectarea obligatiilor fiscale si cele care, potrivit dispozitiilor legale, administreaza sistemele de asigurari sociale si acorda prestatiile sociale persoanelor asigurate.
Schimbarile prevazute a se instituii prin acest act normativ, in domeniul contributiilor sociale si implementarea declaratiei unice privind contributiile sociale, au la baza recomandari care au fost formulate cu privire la acest domeniu in cadrul proiectului de asistenta tehnica finantat de Banca Mondiala, respectiv Proiectul „Asistenta tehnica pentru dezvoltarea cadrului legal privind impozitele si contributiile sociale aferente salariilor”, derulat in anul 2007, sub coordonarea Comisiei interministeriale responsabile pentru realizarea celei de-a doua etape a reformei in domeniul colectarii si armonizarii legislatiei referitoare la contributiile sociale.

E. În domeniul jocurilor de noroc

Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si de jocuri tip slot-machine, vor permite accesul in locatiile autorizate numai pe baza unui bilet de intrare, valabil pentru 24 ore in intervalul 0800 – 0800, pentru fiecare persoana. Pentru cazinouri, biletul de intrare se emite si se incaseaza la receptie pentru fiecare persoana care intra in cazinou, indiferent daca aceasta participa sau nu la jocurile de noroc iar pentru jocurile tip slot-machine, biletul de intrare se va incaseaza numai de la jucatori.

Persoanele carora li s-a eliberat bilet de intrare au obligatia sa-l pastreze, pe toata perioada cat se afla in incinta locatiei in care se elibereaza astfel de bilete.

Documente atasate:
2010-12-07-nota-fundamentare-proiect-OUG-modif-compl-codul-fiscal-2011-masuri.pdf
2010-12-07-proiect-OUG-modificare-completare-codul-fiscal-2011-masuri.pdf
2010-12-07-anexa1-proiect-OUG-modif-compl-codul-fiscal-2011-masuri.pdf
2010-12-07-anexa2-proiect-OUG-modif-compl-codul-fiscal-2011-masuri.pdf

- Publicitate -

2 COMENTARII