UPDATE: OMFP nr. 2870/2010 din 23 decembrie 2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

Miercuri, 8 decembrie 2010, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat online pentru dezbatere publica proiectul de ORDIN privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Prin Referatul de aprobare se motiveaza elaborarea ordinului pe baza prevederilor OUG nr. 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, de la data de 1 ianuarie 2011, situatiile financiare anuale se depun numai la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
De asemenea, conform art. 27 alin. (3) din legea contabilitatii, anumite categorii de entitati pot avea un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic. Pentru aceste persoane, in vederea asigurarii unui continut unitar de informatii si pentru facilitarea intocmirii raportarii anuale, formularele care constituie Sistemul de raportare anuala la 31 decembrie cuprind informatii care se regasesc in situatiile financiare anuale, intocmite
potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
Ordinul va reglementa continutul de informatii cuprinse in situatiile financiare anuale pentru a asigura informatiile destinate sistemului institutional al statului.

Documente atasate:
2010-12-08-referat-OMFP-depunere-situatii-financiare-2010.pdf
2010-12-08-proiect-OMFP-depunere-situatii-financiare-2010

- Publicitate -

1 COMENTARIU