ORDINUL nr. 2293/2007 din 3 decembrie 2007 al ministrului economiei şi finanţelor pentru aprobarea modelului şi conţinutului fişei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii

Act cu anexe in .pdf
OMEF-2293-2007-fisa-fiscala-impozitul-salarii-Vinitiala.pdf

- Publicitate -