Hotararea Guvernului nr. 1507/2007 din 12 decembrie 2007 entru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
NOTA ACT:
Emitent: Guvernul Publicat in MOf: nr. 877 din 20 decembrie 2007
Functie activa: abroga HG 1825/2006 Functie pasiva: abrogat de HG 1051/2008
Cuprins: 5 articole, 0 anexe
Sumar continut: Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata valabil incepand cu luna ianuarie 2008 este de 500 lei lunar, iar din luna iulie 2008 daca sunt indeplinite o serie de conditii macroeconomice salariul de baza minim brut se majoreaza la 540 lei lunar.

TEXT ACT: – versiune initiala data 27-06-2008
Hotararea Guvernului nr. 1507/2007 din 12 decembrie 2007 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

în temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 159 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1
Începand cu 1 ianuarie 2008, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 500 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore in medie pe luna in anul 2008, reprezentand 2,941 lei/ora.

ART. 2
Începand cu 1 iulie 2008, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi de 540 lei lunar, reprezentand 3,176 lei/ora, in conditiile realizarii principalilor indicatori economici pe care este construit bugetul de stat pe anul 2008, respectiv cresterea produsului intern brut, tinta de inflatie, precum si de nivelul productivitatii muncii.

ART. 3
Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prevazut la art. 1 si 2.

- publicitate -

ART. 4
(1) Stabilirea pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca de salarii de baza sub nivelul celui prevazut la art. 1 si 2, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 5
(1) Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2008.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 1.825/2006 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.025 din 21 decembrie 2006, se abroga.

PRIM-MINISTRU Calin Popescu-Tariceanu
Contrasemneaza: Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse, Paul Pacuraru
p. Ministrul economiei si finantelor, Catalin Doica, secretar de stat Bucuresti, 12 decembrie 2007.
Nr. 1.507

Act in .pdf
HG-1507-2007-salariul-minim-brut-garantat-Vinitiala.pdf