BAZA legala: LEGEA nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii; LEGEA nr.387/2007 legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008; LEGEA nr. 388/2007 legea bugetului de stat pe anul 2008
MOD de calcul: CASS = cota x baza impozabila
COTELE de contributii de asigurari sociale de sanatate sunt:
CASS 2008 datorata de angajator, prevazuta la art. 258 din  LEGEA nr.95/2006 este de:
– 5,5% aplicabila drepturilor salariale din 01 ianuarie 2008 – 30 noiembrie 2008
– 5,2% incepand cu 01 decembrie 2008
CASS 2008 datorata de asigurat, prevazuta la art. 257 din  LEGEA nr.95/2006 este de:
– 6,5% aplicabila drepturilor salariale din 01 ianuarie 2008 – 30 iunie 2008
– 5,5% incepand cu 01 iulie 2008
CATEGORII de contribuabil = BAZA impozabila pe categorie:
A. persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor supuse impozitului pe venit = veniturile din salarii sau asimilate salariilor supuse impozitului pe venit
B. persoanele fizice care desfasoara activitati independente care se supun impozitului pe venit = (1) venitul net din activitati independente, sau (2) norma de venit pe baza careia se plateste impozitul pe venit, sau (3) salariul de baza minim brut pe tara, daca baza impozabila de la (1) sau (2) este pierdere sau valoarea ei este mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara pe fiecare luna
C. persoanele fizice care obtin venituri din agricultura si silvicultura care nu au calitatea de angajator si nu se regasesc intr-una din situatiile de la punctele A si B = normele de venit
D. persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din dividende si dobanzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual/sau intr-o forma de asociere si alte venituri care se supun impozitului pe venit = venitul care se supune impozitului pe venit, doar in situatia in care nu realizeaza venituri de natura celor de la pct. A, B sau C
E. persoanele fizice care obtin venituri din pensii mai mari de 1000 lei = partea din pensia bruta care depaseste plafonul de 1000 lei
F. persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii = fondul de salarii realizat, care reprezinta orice suma acordata sub forma de salarii
G. persoanele juridice obligate prin lege la plata contributiei pentru urmatoarele categorii de asigurati:
– satisfac serviciul militar in termen;
– executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv;
– sunt returnate sau sunt expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla intimpul procedurilor necesare stabilirii identitatii; = valoarea a doua salarii minime brute pe tara
H. persoanele juridice obligate prin lege la plata contributiei pentru urmatoarele categorii de asigurati:
– se afla in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani;
– beneficieaza de indemnizatie de somaj sau, dupa caz, de alocatie de sprijin; = valoarea a doua salarii minime brute pe tara
I. cetatenii straini care se asigura facultativ = venitul lunar asigurat

- publicitate -

1 COMENTARIU