LEGEA nr. 263/2010 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
2011: CNPAS: Precizari oficiale referitoare la CASS si aplicarea Legii 263/2010
2011-01-01 – Modificata prin OUG nr. 117/2010 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
2011-01-01 – Data de intrare in vigoare 1 ianuarie 2011, cu unele exceptii;
2010-12-20 – Versiune Monitorul Oficial: LEGEA-263-2010.pdf
2010-12-20 – Publicata in Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010

CUPRINS  – LEGEA nr. 263/2010 – text legal actualizat 01 ianuarie 2011

CAPITOLUL I Dispozitii generale
CAPITOLUL II Bugetul asigurarilor sociale de stat
CAPITOLUL III Contributia de asigurari sociale
CAPITOLUL IV Pensii
SECTIUNEA 1 Pensia pentru limita de varsta
SECTIUNEA a 2-a Pensia anticipata
SECTIUNEA a 3-a Pensia anticipata partiala
SECTIUNEA a 4-a Pensia de invaliditate
SECTIUNEA a 5-a Pensia de urmas
SECTIUNEA a 6-a Calculul pensiilor
SECTIUNEA a 7-a Stabilirea si plata pensiilor
CAPITOLUL V Alte drepturi de asigurari sociale
CAPITOLUL VI Casa Nationala de Pensii Publice si casele de pensii sectoriale
SECTIUNEA 1 Organizarea CNPP si a caselor de pensii sectoriale
SECTIUNEA a 2-a Atributiile CNPP, ale caselor teritoriale de pensii si ale caselor de pensii sectoriale
CAPITOLUL VII Raspunderea juridica
SECTIUNEA 1 Infractiuni
SECTIUNEA a 2-a Contraventii
CAPITOLUL VIII Jurisdictia asigurarilor sociale
CAPITOLUL IX Dispozitii tranzitorii
CAPITOLUL X Dispozitii finale

ANEXA Nr. 1 LISTA cuprinzand personalul navigant din aviatia civila ale carui locuri de munca se incadreaza in conditii speciale
ANEXA Nr. 2 LISTA cuprinzand locurile de munca incadrate in conditii speciale, in care se desfasoara urmatoarele activitati
ANEXA Nr. 3 UNITATILE care au obtinut avizul pentru indeplinirea procedurilor si criteriilor de incadrare in conditii speciale, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale, cu modificarile si completarile ulterioare
ANEXA Nr. 4 LISTA cuprinzand profesiile din activitatea artistica ale caror locuri de munca se incadreaza in conditii speciale
ANEXA Nr. 5 VARSTE STANDARD de pensionare, stagii complete si stagii minime de cotizare
ANEXA Nr. 6 VARSTE STANDARD de pensionare, stagii complete si stagii minime de cotizare in specialitate, pentru cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale
ANEXA Nr. 7 SALARIUL MEDIU ANUAL
ANEXA Nr. 8 SALARIUL MINIM PE TARA

- publicitate -

4 COMENTARII