Marti, 22 decembrie 2010, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat online pentru dezbatere publica un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991.

Potrivit Notei de fundamentare, principale modificari si completari sunt urmatoarele:
– introducerea obligativitatii depunerii situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare consolidate de catre societatile comerciale numai la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;
– reglementarea responsabilitatii persoanelor care organizeaza si conduc contabilitatea;
– separarea prevederilor referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii, de cele referitoare la semnarea situatiilor financiare anuale;
– stipularea in mod expres ca, in toate situatiile si pentru toate categoriile de entitati, inregistrarea, evaluarea si prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se efectueaza conform reglementarilor contabile aplicabile;
– stabilirea persoanelor care raspund de arhivarea documentelor justificative si a registrelor de contabilitate in cazul operatiunilor de reorganizare;
– introducerea de prevederi privind intocmirea, auditarea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre subunitatile inregistrate in Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate;
– completarea categoriilor de entitati cuprinse in definitia persoanelor juridice de interes public, entitati ale caror situatii financiare sunt supuse auditului statutar;
– introducerea de prevederi referitoare la situatia cand exercitiul financiar difera de anul calendaristic, pentru anumite categorii de entitati;
– introducerea de prevederi referitoare la depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, a situatiilor financiare anuale intocmite cu ocazia fuziunii sau divizarii;
– abrogarea prevederilor referitoare la contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate, pana cand abordarea bugetara va fi aceeasi cu cea contabila;
– introducerea posibilitatii ca situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice care au inregistrat o cifra de afaceri sub plafonul stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice sa fie semnate de administratori, in scopul reducerii costurilor administrative ale acestora;
– clarificarea unor aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare;
– actualizarea prevederilor privind contraventiile prevazute in lege si sanctionarea acestora.

Documente atasate:
2010-12-22-proiect-OUG-modificare-legea-contabilitatii.pdf
2010-12-22-Nota-Fundamentare-proiect-OUG-modificare-legea-contabilitatii.pdf

- publicitate -

1 COMENTARIU