(1) Platitorii urmatoarelor venituri au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, din veniturile platite:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
b) venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie;
c) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;
AC15-2 d) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil; AC15-2
AC15-2 d) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, altele decat cele mentionate la art. 78 alin. (1) lit. e); AC15-2
e) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
AC21-2 f) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV, care nu genereaza o persoana juridica*). AC21-2
AC26 e^1) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu genereaza o persoana juridica; AC26
(2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urmeaza:
a) in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. a) – e), aplicand o cota de impunere de 10% la venitul brut;
AC26 a^1) in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. e^1), aplicand cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere; AC26
AC21-2 b) in cazul veniturilor prevazute la alin. (l) lit. f), aplicand cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere*); AC21-2
AC26 (3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. (1) lit. e^1), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV^1. AC26
AC26 AC21-2 (3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul. AC21-2 AC26
AC21-2 (3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. (1) lit. f), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV*). AC21-2
AC26 AC15-2 (4) Contribuabilii care obtin venituri pentru care platile anticipate se calculeaza potrivit alin. (2) lit. a) pot opta pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 78. AC15-2 AC26

- Publicitate -

5 COMENTARII

 1. Art. 52 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MOf nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.
  Litera d) a alin. (1) al art. 52 a fost modificata de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.
  *) Art. IV din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006 prevede:
  " (1) La data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prevederile titlului IV – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor din Legea nr. 571/2003,cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se abroga.
  (2) La data prevazuta la alin. (1) se abroga alin. (1) lit. f) si alin. (2) lit. b) ale art. 52, prevederile art. 52 alin. (3) referitoare la termenul de virare reglementat potrivit titlului IV, precum si art. 86 alin. (7) si (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege."
  **) Prin RECTIFICAREA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in Monitorul Oficial nr. 765 din 7 septembrie 2006, art. IV din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006 a fost eliminat. In concluzie, abrogarile dispuse prin alin. (2) al art. IV, privind alin. (1) lit. f) si alin. (2) lit. b) ale art. 52, prevederile art. 52 alin. (3) referitoare la termenul de virare reglementat potrivit titlului IV, nu vor mai fi aplicabile.