OMFP 2869/2010 – Modificarea si completarea OMFP 3055/2009, OMFP 3512/2008 si OMEF 1969/2007

1682

13. Punctul 330 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„330. – Structura bilantului care se intocmeste de entitatile prevazute la pct. 3 alin. (1) este urmatoarea:

Judetul ______________________|_|_| Forma de proprietate ______|_|_|
Entitatea ________________________  Activitatea preponderenta
Adresa: localitatea _______________, (denumire clasa CAEN) ________
sectorul ___, str. _______ nr. ____,
bl. _____ sc. _____, ap. ___________ Cod clasa CAEN _______|_|_|_|_|
Telefon ___________, fax __________ Cod unic de inregistrare
Numar din registrul comertului _____ ____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILANT
la data de ........
- lei -
┌────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│       Denumirea elementului       │Nr.│    Sold la:     │
│                        │rd.├────────────┬────────────┤
│                        │  │Începutul  │Sfarsitul  │
│                        │  │exercitiului│exercitiului│
│                        │  │financiar  │ financiar │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │       A               │B │   1   │   2   │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│A.│ACTIVE IMOBILIZATE              │  │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. IMOBILIZARI NECORPORALE          │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Cheltuieli de constituire         │  │      │      │
│ │(ct. 201 - 2801)               │01 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Cheltuieli de dezvoltare         │  │      │      │
│ │(ct. 203 - 2803 - 2903)           │02 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Concesiuni, brevete, licente, marci    │  │      │      │
│ │comerciale, drepturi si active similare si  │  │      │      │
│ │alte imobilizari necorporale         │  │      │      │
│ │(ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) │03 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Fond comercial              │  │      │      │
│ │(ct. 2071 - 2807 - 2907)           │04 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5. Avansuri si imobilizari necorporale in  │  │      │      │
│ │curs de executie (ct. 233 + 234 - 2933)   │05 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 01 la 05)             │06 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. IMOBILIZARI CORPORALE          │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - │  │      │      │
│ │2811 - 2812 - 2911 - 2912)          │07 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Instalatii tehnice si masini       │  │      │      │
│ │(ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)        │08 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Alte instalatii, utilaje si mobilier   │  │      │      │
│ │(ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)        │09 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Avansuri si imobilizari corporale in curs │  │      │      │
│ │de executie (ct. 231 + 232 - 2931)      │10 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 07 la 10)             │11 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. IMOBILIZARI FINANCIARE         │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Actiuni detinute la entitatile afiliate  │  │      │      │
│ │(ct. 261 - 2961)               │12 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Împrumuturi acordate entitatilor afiliate │  │      │      │
│ │(ct. 2671 + 2672 - 2964)           │13 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Interese de participare          │  │      │      │
│ │(ct. 263 - 2962)               │14 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Împrumuturi acordate entitatilor de care │  │      │      │
│ │compania este legata in virtutea intereselor │  │      │      │
│ │de participare                │  │      │      │
│ │(ct. 2673 + 2674 - 2965)           │15 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5. Investitii detinute ca imobilizari    │  │      │      │
│ │(ct. 265 - 2963)               │16 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* +   │  │      │      │
│ │2678* + 2679* - 2966* - 2968*)        │17 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 12 la 17)             │18 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL          │  │      │      │
│ │(rd. 06 + 11 + 18)              │19 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│B.│ACTIVE CIRCULANTE              │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. STOCURI                  │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Materii prime si materiale consumabile  │  │      │      │
│ │(ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-  │  │      │      │
│ │308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391  │  │      │      │
│ │- 392 - 3951 - 3958 - 398)          │20 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Productia in curs de executie (ct. 331 + │  │      │      │
│ │332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)   │21 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Produse finite si marfuri (ct. 345 + 346 │  │      │      │
│ │+/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-  │  │      │      │
│ │368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 -   │  │      │      │
│ │3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 -   │  │      │      │
│ │4428)                    │22 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Avansuri pentru cumparari de stocuri   │  │      │      │
│ │(ct. 4091)                  │23 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 20 la 23)             │24 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. CREANTE                 │  │      │      │
│ │(Sumele care urmeaza sa fie incasate     │  │      │      │
│ │dupa o perioada mai mare de un an trebuie  │  │      │      │
│ │prezentate separat pentru fiecare element)  │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Creante comerciale*27) (ct. 2675* + 2676* │  │      │      │
│ │+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +   │  │      │      │
│ │411 + 413 + 418 - 491)            │25 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Sume de incasat de la entitatile afiliate │  │      │      │
│ │(ct. 451** - 495*)              │26 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Sume de incasat de la entitatile de care │  │      │      │
│ │compania este legata in virtutea intereselor │  │      │      │
│ │de participare                │  │      │      │
│ │(ct. 453 - 495*)               │27 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** +  │  │      │      │
│ │437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** +    │  │      │      │
│ │444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582  │  │      │      │
│ │+ 461 + 473** - 496 + 5187)         │28 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5. Capital subscris si nevarsat       │  │      │      │
│ │(ct. 456 - 495*)               │29 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 25 la 29)             │30 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. INVESTITII PE TERMEN SCURT       │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Actiuni detinute la entitatile afiliate  │  │      │      │
│ │(ct. 501 - 591)               │31 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Alte investitii pe termen scurt      │  │      │      │
│ │(ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 +   │  │      │      │
│ │5113 + 5114)                 │32 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 31 + 32)             │33 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │IV. CASA SI CONTURI LA BANCI         │  │      │      │
│ │ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)   │34 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL          │  │      │      │
│ │(rd. 24 + 30 + 33 + 34)           │35 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│C.│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)        │36 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│D.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE         │  │      │      │
│ │PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA       │  │      │      │
│ │LA UN AN                   │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Împrumuturi din emisiunea de       │  │      │      │
│ │obligatiuni, prezentandu-se separat     │  │      │      │
│ │imprumuturile din emisiunea de obligatiuni  │  │      │      │
│ │convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)     │37 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Sume datorate institutiilor de credit   │  │      │      │
│ │(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +   │  │      │      │
│ │1682 + 5191 + 5192 + 5198)          │38 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Avansuri incasate in contul comenzilor  │  │      │      │
│ │(ct. 419)                  │39 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Datorii comerciale - furnizori      │40 │      │      │
│ │ct. 401 + 404 + 408)             │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5. Efecte de comert de platit        │  │      │      │
│ │(ct. 403 + 405)               │41 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6. Sume datorate entitatilor afiliate    │  │      │      │
│ │(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)      │42 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │7. Sume datorate entitatilor de care     │  │      │      │
│ │compania este legata in virtutea intereselor │  │      │      │
│ │de participare                │  │      │      │
│ │(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)      │43 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale │  │      │      │
│ │si datoriile privind asigurarile sociale   │  │      │      │
│ │(ct. 1623 +1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + │  │      │      │
│ │423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +   │  │      │      │
│ │437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** +  │  │      │      │
│ │444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +   │  │      │      │
│ │456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 +  │  │      │      │
│ │5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)   │44 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 37 la 44)             │45 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII        │  │      │      │
│ │CURENTE NETE                 │  │      │      │
│ │(rd. 35 + 36 - 45 - 63)           │46 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII          │  │      │      │
│ │CURENTE (rd. 19 + 46)            │47 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│G.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE         │  │      │      │
│ │PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE       │  │      │      │
│ │DE UN AN                   │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Împrumuturi din emisiunea de       │  │      │      │
│ │obligatiuni, prezentandu-se separat     │  │      │      │
│ │imprumuturile din emisiunea de obligatiuni  │  │      │      │
│ │convertibile                 │  │      │      │
│ │(ct. 161 + 1681 - 169)            │48 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Sume datorate institutiilor de credit   │  │      │      │
│ │(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +   │  │      │      │
│ │1682 + 5191 + 5192 + 5198)          │49 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Avansuri incasate in contul comenzilor  │  │      │      │
│ │(ct. 419)                  │50 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Datorii comerciale - furnizori      │  │      │      │
│ │(ct. 401 + 404 + 408)            │51 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5. Efecte de comert de platit        │  │      │      │
│ │(ct. 403 + 405)               │52 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6. Sume datorate entitatilor afiliate    │  │      │      │
│ │(ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)       │53 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │7. Sume datorate entitatilor de care     │  │      │      │
│ │compania este legata in virtutea intereselor │  │      │      │
│ │de participare                │  │      │      │
│ │(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)      │54 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale │  │      │      │
│ │si datoriile privind asigurarile sociale   │  │      │      │
│ │(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + │  │      │      │
│ │423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +   │  │      │      │
│ │437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** +  │  │      │      │
│ │444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +   │  │      │      │
│ │456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + │  │      │      │
│ │5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)      │55 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 48 la 55)             │56 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│H.│PROVIZIOANE                 │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Provizioane pentru pensii si obligatii  │  │      │      │
│ │similare (ct. 1515)             │57 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Provizioane pentru impozite        │  │      │      │
│ │(ct. 1516)                  │58 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 +    │  │      │      │
│ │1513 + 1514 + 1518)             │59 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 57 la 59)             │60 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│I.│VENITURI ÎN AVANS              │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Subventii pentru investitii        │  │      │      │
│ │(ct. 475)                  │61 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Venituri inregistrate in avans      │  │      │      │
│ │(ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:  │62 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sume de reluat intr-o perioada de pana la  │  │      │      │
│ │un an (ct. 472*)               │63 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sume de reluat intr-o perioada mai mare   │  │      │      │
│ │de un an (ct. 472*)             │64 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Fond comercial negativ (ct. 2075)      │65 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)           │66 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│J.│CAPITAL SI REZERVE              │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. CAPITAL                  │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Capital subscris varsat (ct. 1012)    │67 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)   │68 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)       │69 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 67 la 69)             │70 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)        │71 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE         │  │      │      │
│ │(ct. 105)                  │72 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │IV. REZERVE                 │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1. Rezerve legale (ct. 1061)         │73 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Rezerve statutare sau contractuale    │  │      │      │
│ │(ct. 1063)                  │74 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3. Rezerve reprezentand surplusul realizat  │  │      │      │
│ │din rezerve din reevaluare          │  │      │      │
│ │(ct. 1065)                  │75 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4. Alte rezerve (ct. 1068)          │76 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL (rd. 73 la 76)             │77 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Actiuni proprii (ct. 109)          │78 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Castiguri legate de instrumentele de     │  │      │      │
│ │capitaluri proprii (ct. 141)         │79 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Pierderi legate de instrumentele de     │  │      │      │
│ │capitaluri proprii (ct. 149)         │80 │      │      │
│ ├───────────────────────────────────┬─────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │V. PROFITUL SAU          │SOLD C  │81 │      │      │
│ │PIERDEREA             ├─────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │REPORTAT(A) (ct. 117)       │SOLD D  │82 │      │      │
│ ├───────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │VI. PROFITUL SAU          │SOLD C  │83 │      │      │
│ │PIERDERE              ├─────────┼───┼────────────┼────────────┤
├──┤EXERCITIULUI FINANCIAR       │SOLD D  │84 │      │      │
│ │ct. 121)              │     │  │      │      │
│ ├───────────────────────────────────┴─────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Repartizarea profitului (ct. 129)      │85 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL          │  │      │      │
│ │(rd. 70 + 71 + 72 + 77 - 78 +        │  │      │      │
│ │79 - 80 + 81 - 82 + 83 - 84 - 85)      │86 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Patrimoniul public (ct. 1016)        │87 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)       │88 │      │      │
└──┴─────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele ___________ Numele si prenumele ______________
Semnatura ___________________ Calitatea ________________________
Stampila unitatii Semnatura ________________________
Nr. de inregistrare in organismul
profesional”

_____________
*27) Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

- Publicitate -

8 COMENTARII