OMFP 2869/2010 – Modificarea si completarea OMFP 3055/2009, OMFP 3512/2008 si OMEF 1969/2007

1681

14. Punctul 331 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„331. – Structura bilantului prescurtat care se intocmeste de entitatile prevazute la pct. 3 alin. (2) este urmatoarea:

Judetul ______________________|_|_| Forma de proprietate ______|_|_|
Entitatea ________________________  Activitatea preponderenta
Adresa: localitatea _______________, (denumire clasa CAEN) ________
sectorul ___, str. _______ nr. ____,
bl. _____ sc. _____, ap. ___________ Cod clasa CAEN _______|_|_|_|_|
Telefon ___________, fax __________ Cod unic de inregistrare
Numar din registrul comertului _____ ____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILANT PRESCURTAT
la data de...
- lei -
┌────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│        Denumirea elementului      │Nr.│    Sold la:     │
│                        │rd.├────────────┬────────────┤
│                        │  │Începutul  │Sfarsitul  │
│                        │  │exercitiului│exercitiului│
│                        │  │financiar  │ financiar │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│         A               │B │   1   │   2   │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│A.│ACTIVE IMOBILIZATE              │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. IMOBILIZARI NECORPORALE          │  │      │      │
│ │(ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 +  │  │      │      │
│ │234 - 280 - 290 - 2933)           │01 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. IMOBILIZARI CORPORALE          │  │      │      │
│ │(ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 +   │  │      │      │
│ │231 + 232 - 281 - 291 - 2931)        │02 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. IMOBILIZARI FINANCIARE         │  │      │      │
│ │(ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*)     │03 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL          │  │      │      │
│ │(rd. 01 la 03)                │04 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│B.│ACTIVE CIRCULANTE              │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. STOCURI                  │  │      │      │
│ │(ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-  │  │      │      │
│ │308 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- │  │      │      │
│ │348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 +  │  │      │      │
│ │326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 + 381 +/-  │  │      │      │
│ │388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 -  │  │      │      │
│ │397 - 398 + 4091 - 4428)           │05 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. CREANTE*29)               │  │      │      │
│ │(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o │  │      │      │
│ │perioada mai mare de un an trebuie prezentate│  │      │      │
│ │separat pentru fiecare element) (ct. 267* - │  │      │      │
│ │296* + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + │  │      │      │
│ │431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** │  │      │      │
│ │+ 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** │  │      │      │
│ │+ 453** + 456** + 4582 + 461 + 473** - 491 - │  │      │      │
│ │495 - 496 + 5187)              │06 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. INVESTITII PE TERMEN SCURT       │  │      │      │
│ │(ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114-591 │  │      │      │
│ │- 595 - 596 - 598)              │07 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │IV. CASA SI CONTURI LA BANCI         │08 │      │      │
│ │(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)   │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL          │  │      │      │
│ │(rd. 05 la 08)                │09 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│C.│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)        │10 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│D.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE     │  │      │      │
│ │ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN       │  │      │      │
│ │(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 │  │      │      │
│ │+ 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + │  │      │      │
│ │423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +   │  │      │      │
│ │437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** +  │  │      │      │
│ │444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** +  │  │      │      │
│ │453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 +  │  │      │      │
│ │473*** + 509 + 5186 + 519)          │11 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII      │  │      │      │
│ │CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19)     │12 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE      │  │      │      │
│ │(rd. 04 + 12)                │13 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│G.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE     │  │      │      │
│ │ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN      │  │      │      │
│ │(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 │  │      │      │
│ │+ 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + │  │      │      │
│ │423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +   │  │      │      │
│ │437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** +  │  │      │      │
│ │444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** +  │  │      │      │
│ │453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** │  │      │      │
│ │+ 509 + 5186 + 519)             │14 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│H.│PROVIZIOANE (ct. 151)            │15 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│I.│VENITURI ÎN AVANS              │  │      │      │
│ │(rd. 17 + 18 + 21), din care:        │16 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Subventii pentru investitii (ct. 475)    │17 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri inregistrate in avans (ct. 472) -  │  │      │      │
│ │total (rd. 19 + 20), din care:        │18 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sume de reluat intr-o perioada de pana la un │  │      │      │
│ │an (ct. 472*)                │19 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un│  │      │      │
│ │an (ct. 472*)                │20 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Fondul comercial negativ (ct. 2075)     │21 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│J.│CAPITAL SI REZERVE              │  │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care:     │22 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- capital subscris varsat (ct. 1012)     │23 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- capital subscris nevarsat (ct. 1011)    │24 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- patrimoniul regiei (ct. 1015)       │25 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)        │26 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE         │  │      │      │
│ │(ct. 105)                  │27 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │IV. REZERVE (ct. 106)            │28 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Actiuni proprii (ct. 109)          │29 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Castiguri legate de instrumentele de     │  │      │      │
│ │capitaluri proprii (ct. 141)         │30 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Pierderi legate de instrumentele de     │  │      │      │
│ │capitaluri proprii (ct. 149)         │31 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────┬───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │V. PROFITUL SAU PIERDEREA      │    │  │      │      │
│ │REPORTAT(A) (ct. 117)        │SOLD C │32 │      │      │
│ │                   ├───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │                   │SOLD D │33 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA      │SOLD C │34 │      │      │
│ │EXERCITIULUI FINANCIAR        │    │  │      │      │
│ │(ct. 121)              ├───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │                   │SOLD D │35 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────┴───────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Repartizarea profitului (ct. 129)      │36 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL          │  │      │      │
│ │(rd. 22 + 26 + 27 + 28 - 29 + 30       │  │      │      │
│ │ - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 - 36)       │37 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Patrimoniul public (ct. 1016)        │38 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │CAPITALURI - TOTAL (rd. 37 + 38)       │39 │      │      │
└──┴─────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

ADMINISTRATOR,        ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele ___________  Numele si prenumele ______________
Semnatura ___________________   Calitatea ________________________
Stampila unitatii         Semnatura ________________________
Nr. de inregistrare in organismul
profesional"

____________
*29) Sumele inscrise la acest rand si preluate din contul 267 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

- Publicitate -

8 COMENTARII