OMFP 2869/2010 – Modificarea si completarea OMFP 3055/2009, OMFP 3512/2008 si OMEF 1969/2007

1669

15. Punctul 332 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„332. – Structura contului de profit si pierdere este urmatoarea:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de .....

- lei -
┌────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
│      Denumirea indicatorilor       │Nr.│ Exercitiul financiar  │
│                        │rd.├────────────┬────────────┤
│                        │  │Precedent  │  Curent  │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│         A               │B │   1   │   2   │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│1.│Cifra de afaceri neta            │01 │      │      │
│ │(rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)         │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Productia vanduta (ct. 701 + 702+ 703 +   │  │      │      │
│ │704 + 705 + 706 + 708)            │02 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)  │03 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Reduceri comerciale acordate (ct. 709)    │04 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri din dobanzi inregistrate de     │  │      │      │
│ │entitatile radiate din Registrul general si │  │      │      │
│ │care mai au in derulare contracte de     │  │      │      │
│ │leasing (ct. 766*)              │05 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Venituri din subventii de exploatare     │  │      │      │
│ │aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)  │06 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2. Venituri aferente costului productiei in │07 │      │      │
│ │curs de executie               │  │      │      │
│ │(ct. 711 + 712)               │  │      │      │
│ │Sold C                    │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Sold D                    │08 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│3.│Productia realizata de entitate pentru    │  │      │      │
│ │scopurile sale proprii si capitalizata    │  │      │      │
│ │(ct. 721 + 722)               │09 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│4.│Alte venituri din exploatare         │  │      │      │
│ │(ct. 758 + 7417 + 7815)           │10 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, venituri din fondul comercial  │11 │      │      │
│ │negativ                   │  │      │      │
├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL         │  │      │      │
│(rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)          │12 │      │      │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│5.│a) Cheltuieli cu materiile prime si     │  │      │      │
│ │materialele consumabile           │  │      │      │
│ │(ct. 601 + 602 - 7412)            │13 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Alte cheltuieli materiale          │  │      │      │
│ │(ct. 603 + 604 + 606 + 608)         │14 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Alte cheltuieli externe          │  │      │      │
│ │(cu energie si apa) (ct. 605 - 7413)     │15 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)  │16 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Reduceri comerciale primite (ct. 609)    │17 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│6.│Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20),   │  │      │      │
│ │din care:                  │18 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a) Salarii si indemnizatii*30)        │  │      │      │
│ │(ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)      │19 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia  │  │      │      │
│ │sociala (ct. 645 - 7415)           │20 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│7.│a) Ajustari de valoare privind imobilizarile │  │      │      │
│ │corporale si necorporale (rd. 22 - 23)    │21 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)      │22 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │a.2) Venituri (ct. 7813)           │23 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b) Ajustari de valoare privind activele   │  │      │      │
│ │circulante (rd. 25 - 26)           │24 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)       │25 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)        │26 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│8.│Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) │27 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe │  │      │      │
│ │(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 +   │  │      │      │
│ │623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 -     │  │      │      │
│ │7416)                    │28 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si  │  │      │      │
│ │varsaminte asimilate (ct. 635)        │29 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)     │30 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Cheltuieli cu dobanzile de refinantare    │  │      │      │
│ │inregistrate de entitatile radiate din    │  │      │      │
│ │Registrul general si care mai au in     │  │      │      │
│ │derulare contracte de leasing (ct. 666*)   │31 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Ajustari privind provizioanele (rd. 33 - 34) │32 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Cheltuieli (ct. 6812)           │33 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Venituri (ct. 7812)            │34 │      │      │
├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL        │  │      │      │
│(rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)  │35 │      │      │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN           │  │      │      │
│EXPLOATARE:                   │  │      │      │
├──┬─────────────────────────────────────────────┤  │      │      │
│ │- Profit (rd. 12 - 35)            │36 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 35 - 12)           │37 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│9.│Venituri din interese de participare     │  │      │      │
│ │(ct. 7611 + 7613)              │38 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, veniturile obtinute de la    │  │      │      │
│ │entitatile afiliate             │39 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│10│Venituri din alte investitii si imprumuturi │  │      │      │
│ │care fac parte din activele imobilizate   │  │      │      │
│ │(ct. 763)                  │40 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, veniturile obtinute de la    │  │      │      │
│ │entitatile afiliate             │41 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│11│Venituri din dobanzi (ct. 766*)       │42 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, veniturile obtinute de la    │  │      │      │
│ │entitatile afiliate             │43 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Alte venituri financiare           │  │      │      │
│ │(ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)      │44 │      │      │
├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL           │  │      │      │
│(rd. 38 + 40 + 42 + 44)             │45 │      │      │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│12│Ajustari de valoare privind imobilizarile  │  │      │      │
│ │financiare si investitiile financiare    │  │      │      │
│ │detinute ca active circulante (rd. 47 - 48) │46 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Cheltuieli (ct. 686)            │47 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Venituri (ct. 786)             │48 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│13│Cheltuieli privind dobanzile         │  │      │      │
│ │(ct. 666* - 7418)              │49 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- din care, cheltuielile in relatia cu    │50 │      │      │
│ │entitatile afiliate             │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │Alte cheltuieli financiare          │  │      │      │
│ │(ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)      │51 │      │      │
├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL          │  │      │      │
│(rd. 46 + 49 + 51)               │52 │      │      │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA             │  │      │      │
│FINANCIAR(A):                  │  │      │      │
├──┬─────────────────────────────────────────────┤  │      │      │
│ │- Profit (rd. 45 - 52)            │53 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 52 - 45)           │54 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│14│PROFITUL SAU PIERDEREA            │  │      │      │
│ │CURENT(A):                  │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)       │55 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)      │56 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│15│Venituri extraordinare (ct. 771)       │57 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│16│Cheltuieli extraordinare (ct. 671)      │58 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│17│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN          │  │      │      │
│ │ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:          │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Profit (rd. 57 - 58)            │59 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 58 - 57)           │60 │      │      │
├──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)       │61 │      │      │
├────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)      │62 │      │      │
├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):       │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┤  │      │      │
│ │- Profit (rd. 61 - 62)            │63 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere (rd. 62- 61)           │64 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│18│Impozitul pe profit (ct. 691)        │65 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│19│Alte impozite neprezentate la elementele   │  │      │      │
│ │de mai sus (ct. 698)             │66 │      │      │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│20│PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A       │  │      │      │
│ │EXERCITIULUI FINANCIAR:           │  │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┤  │      │      │
│ │- Profit (rd. 63 - 65 - 66)         │67 │      │      │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │- Pierdere                  │68 │      │      │
│ │(rd. 64 + 65 + 66);             │  │      │      │
│ │(rd. 65 + 66 - 63)              │  │      │      │
└──┴─────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

ADMINISTRATOR,           ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele ___________     Numele si prenumele __________
Semnatura ___________________      Calitatea ____________________
Stampila unitatii            Semnatura ____________________
Nr. de inregistrare in organismul
profesional

___________
*30) La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 «Cheltuieli cu colaboratorii», analitic «Colaboratori persoane fizice».
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

- Publicitate -

8 COMENTARII