OMFP 2869/2010 – Modificarea si completarea OMFP 3055/2009, OMFP 3512/2008 si OMEF 1969/2007

1676

16. În capitolul VII „Functiunea conturilor”, la functiunea contului 106 „Rezerve” se introduce o noua liniuta pentru debitul contului, cu urmatorul cuprins:
„- pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (149).”
17. În capitolul VII, functiunea contului 109 „Actiuni proprii” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor proprii, rascumparate potrivit legii.
Contul 109 „Actiuni proprii” este un cont de activ.
În debitul contului 109 „Actiuni proprii” se inregistreaza:
– pretul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate (512);
– valoarea actiunilor detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta, preluate de societatea absorbanta ca urmare a fuziunii prin absorbtie (456).
În creditul contului 109 „Actiuni proprii” se inregistreaza:
– reducerea capitalului cu valoarea actiunilor proprii rascumparate si anulate, potrivit legii (101);
– diferenta dintre valoarea de rascumparare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate si valoarea lor nominala (149);
– valoarea sumei de incasat/incasate din vanzarea actiunilor proprii (461, 512);
– diferenta dintre valoarea de rascumparare a instrumentelor de capitaluri proprii si pretul lor de vanzare (149);
– valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (149);
– valoarea actiunilor detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta, preluate de societatea absorbanta ca urmare a fuziunii prin absorbtie si anulate de aceasta (149).
Soldul contului reprezinta valoarea actiunilor proprii rascumparate existente.”
18. În capitolul VII, la functiunea contului 117 „Rezultatul reportat” se introduce o noua liniuta pentru debitul contului, cu urmatorul cuprins:
„- pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezultatul reportat (149).”
19. În capitolul VII, functiunea contului 149 „Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
Contul 149 „Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” este un cont de activ.
În debitul contului 149 „Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” se inregistreaza:
– diferenta dintre valoarea de rascumparare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate si pretul lor de vanzare (109);
– diferenta dintre valoarea de rascumparare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate si valoarea lor nominala (109);
– valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (109);
– valoarea actiunilor detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta, preluate de societatea absorbanta ca urmare a fuziunii prin absorbtie si anulate de aceasta (109);
– cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci cand nu sunt indeplinite conditiile pentru recunoasterea lor ca imobilizari necorporale (512, 531, 462);
– alte cheltuieli legate de rascumpararea instrumentelor de capitaluri proprii (512, 531, 462).
În creditul contului 149 „Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” se inregistreaza:
– pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve sau rezultatul reportat (106, 117).
Soldul contului reprezinta pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.”
20. În capitolul VII, la functiunea contului 2075 „Fond comercial negativ”, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondului comercial negativ care apare in situatiile financiare anuale consolidate, respectiv in situatiile financiare anuale individuale, cu ocazia transferului efectuat in legatura cu achizitia unei afaceri.”
21. În capitolul VII, functiunea contului 264 „Titluri puse in echivalenta” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de participare evaluate la consolidare prin metoda punerii in echivalenta.
Contul 264 „Titluri puse in echivalenta” este un cont de activ.
În debitul contului 264 „Titluri puse in echivalenta” se inregistreaza participatiile in intreprinderile asociate, prezentate in situatiile financiare consolidate la valoarea determinata prin metoda punerii in echivalenta, astfel:
– costul de achizitie al titlurilor evaluate prin metoda punerii in echivalenta (263);
– partea cuvenita investitorului din profitul inregistrat in exercitiul financiar curent de intreprinderea asociata (768);
– partea cuvenita investitorului din rezervele inregistrate de intreprinderea asociata in care se detin participatii, cu ocazia consolidarii prin metoda punerii in echivalenta (1068).
În creditul contului 264 „Titluri puse in echivalenta” se inregistreaza:
– partea cuvenita investitorului din pierderea inregistrata in exercitiul curent de intreprinderea asociata, cu ocazia consolidarii prin punere in echivalenta a participatiei detinute de investitor in intreprinderea asociata (668).”
22. În capitolul VII, inceputul functiunii si functiunea din debitul contului 267 „Creante imobilizate” se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor imobilizate sub forma imprumuturilor acordate pe termen lung altor entitati, a altor creante imobilizate, cum sunt depozite, garantii si cautiuni depuse de entitate la terti, precum si a obligatiunilor achizitionate cu ocazia emisiunilor de obligatiuni efectuate de terti, care urmeaza a fi detinute pe o perioada mai mare de un an.
Contul 267 „Creante imobilizate” este un cont de activ.
În debitul contului 267 „Creante imobilizate” se inregistreaza:
– sume platite reprezentand valoarea imprumuturilor acordate altor entitati (512);
– dobanzile aferente creantelor imobilizate (763, 766);
– valoarea garantiilor depuse la terti (411);
– sume platite sau de platit, reprezentand valoarea obligatiunilor achizitionate cu ocazia emisiunilor de obligatiuni efectuate de terti, care urmeaza a fi detinute pe o perioada mai mare de un an (512, 462);
– diferentele favorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acordate in valuta si depozitelor constituite in valuta, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
– diferentele favorabile aferente creantelor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).”
23. În capitolul VII, la functiunea contului 456 „Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul” se introduce o noua liniuta pentru creditul contului, cu urmatorul cuprins:
„- valoarea actiunilor detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta, preluate de societatea absorbanta ca urmare a fuziunii prin absorbtie (109).”
24. În capitolul VII, la functiunea contului 668 „Alte cheltuieli financiare” se introduce o noua liniuta, cu urmatorul cuprins:
„- partea cuvenita investitorului din pierderea inregistrata in exercitiul financiar curent de intreprinderea asociata, cu ocazia consolidarii prin punere in echivalenta a participatiei detinute de investitor in intreprinderea asociata (264).”
25. În capitolul VII, la functiunea contului 761 „Venituri din imobilizari financiare”, ultima liniuta se abroga.
26. În capitolul VII, la functiunea contului 768 „Alte venituri financiare” se introduce o noua liniuta, cu urmatorul cuprins:
„- partea cuvenita investitorului din profitul inregistrat in exercitiul financiar curent de intreprinderea asociata, cu ocazia consolidarii prin punere in echivalenta a participatiei detinute de investitor in intreprinderea asociata (264).”
27. În capitolul VII, functiunea contului 781 „Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor obtinute din diminuarea sau anularea provizioanelor, a ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale, a activelor circulante, precum si a veniturilor corespunzatoare fondului comercial negativ.
În creditul contului 781 „Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare” se inregistreaza:
– sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor (151);
– sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor (290, 291, 293);
– sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie (391 la 398);
– sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor-clienti (491, 496);
– cota-parte din fondul comercial negativ, transferata la venituri (2075).”
28. În capitolul VII, functiunea contului 806 „Certificate de emisii de gaze cu efect de sera” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera primite gratuit, potrivit legii.
În debitul contului 806 „Certificate de emisii de gaze cu efect de sera” se evidentiaza certificatele de emisii de gaze cu efect de sera primite gratuit, iar in credit, cele iesite din circuit, potrivit legii.
Soldul contului reprezinta numarul certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera de care beneficiaza entitatea.”

- Publicitate -

8 COMENTARII