DGFP: Amortizarea mijloacelor fixe achizitionate din fonduri europene nerambursabile

1532

Intrebare: Amortizarea mijloacelor fixe achiztionate prin proiectul SAPARD este deductibila integral?
Raspuns DGFP Neamt din ianuarie 2008:
Potrivit prevederilor pct. 193 alin.(1) Sectiunea 7 din Anexa la OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, in categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agentii guvernamentale si alte institutii similare nationale si internationale.
La pct. 196 este precizat faptul ca subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze.
Totodata la pct. 197 se mentioneaza ca subventiile nu trebuie inregistrate direct in conturile de capital si rezerve. Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat.
Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Conform art. 19 alin. (1) Titlul II „Impozitul pe profit” din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

Veniturile neimpozabile sunt prevazute la art. 20 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit art. 21 alin.(1) din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.
La alin.(4) al art.21 sunt prevazute cheltuielile nedeductibile la calculul profitului impozabil.

Referitor la cheltuielile cu amortizarea acestea sunt deductibile conform prevederilor art. 24 Titlul II din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere prevederile legale mentionate mai sus, rezulta ca amortizarea mijloacelor fixe achizitionate prin proiectul Sapard este deductibila potrivit regulilor de amortizare prevazute la art. 24 Titlul II din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Concomitent cu amortizarea se inregistreaza cota – parte din subventie recunoscuta la venituri. Aceste venituri sunt impozabile, intrucat nu sunt mentionate la art. 20 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

sursa: extras din raspuns DGFP Neamt din ianuarie 2008

- Publicitate -