La data de 1 ianuarie 2011 va intra in vigoare o masura legislativa in domeniul TVA potrivit careia persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire pentru intreprinderi mici prevazut la art. 152 din Codul fiscal, pot solicita pana la data de 20 ianuarie a anului urmator scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal in vederea aplicarii regimului special de scutire.

Persoanele impozabile care solicita scoaterea din evidenta in termenul si in conditiile prevazute de lege, au obligatia sa depuna decontul de taxa prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal pentru operatiunile realizate in cursul lunii ianuarie, pana la data de 25 februarie inclusiv.

În ultimul decont depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform Titlului VI al Codului fiscal.

Termenul limita pana la care persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal care in cursul anului 2010 nu au depasit plafonul de scutire pentru intreprinderi mici prevazut la art. 152 din Codul fiscal pot solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA este 20 ianuarie 2011.

Circulara nr. 432685 / 29.12.2010

- publicitate -

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – CABINET SECRETAR GENERAL

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI ………………………..

Prin proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar – fiscale, publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice la sectiunea Transparenta decizionala si adoptat de Guvernul Romaniei in cadrul sedintei din data de 23 decembrie 2010 [n.red. OUG 117/2010], au fost instituite mai multe masuri in domeniul TVA aplicabile incepand cu data de 1 ianuarie 2011.

O parte din aceste masuri deriva din procesul de armonizare legislativa cu acquis-ul comunitar, respectiv din transpunerea unor prevederi comunitare aplicabile incepand cu data de 1 ianuarie 2011, iar altele reprezinta masuri de ordin tehnic, adoptate din mai multe considerente intre care si imbunatatirea activitatii de administrare a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

O masura de ordin tehnic foarte importanta, aplicabila incepand cu data de 1 ianuarie 2011, o constituie instituirea posibilitatii persoanelor impozabile care au realizat o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire pentru intreprinderi mici, de a solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului special de scutire.

În contextul in care, potrivit legislatiei actuale, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA nu pot aplica regimul special de scutire pentru mici intreprinderi chiar daca realizeaza o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire, masura la care am facut referire mai sus, aplicabila incepand cu data de 1 ianuarie 2011, are in vedere reducerea numarului persoanelor inregistrate in scopuri de TVA si eficientizarea administrarii acestora.

Potrivit noilor prevederi, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la alin. (1), sau dupa caz, plafonul determinat conform alin. (5) al art. 152 din Codul fiscal, pot solicita pana pe data de 20 ianuarie a anului urmator scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 in vederea aplicarii regimului special de scutire.

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat scoaterea din evidenta, respectiv din data de 1 februarie.

Pana la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, persoanelor impozabile le revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Persoanele impozabile care au solicitat scoaterea din evidenta in termenul si in conditiile de mai sus, au obligatia sa depuna decontul de taxa prevazut la art. 1562 din Codul fiscal pentru operatiunile realizate in cursul lunii ianuarie, pana la data de 25 februarie inclusiv.

În ultimul decont depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform Titlului VI al Codului fiscal.

Avand in vedere cele de mai sus, intrucat termenul limita pana la care persoanele impozabile care in cursul anului 2010 nu au depasit plafonul de scutire prevazut la alin. (1), sau dupa caz, plafonul determinat conform alin.(5) al art. 152 din Codul fiscal, pot solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA este 20 ianuarie 2011, va rugam sa intreprindeti demersurile necesare in vederea informarii persoanelor impozabile cu privire la posibilitatea solicitarii scoaterii din evidenta platitorilor de TVA, precum si a obligatiilor ce deriva din exercitarea acestei optiuni.

Secretar General, Dragos Ionut Banescu

[sursa: mfinante.ro Circulara-MFP-432685-29-12-2010]