HG 1397/2010 – Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

3695
  112

         DECLARATIE PRIVIND OBLIGATIILE DE PLATA A
         CONTRIBUTIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT
         SI EVIDENTA NOMINALA A PERSOANELOR ASIGURATE

                    ┌───────────────────────────┐
                    │  Perioada de raportare  │
                    ├───────┬────────┬───┬──────┤
                    │Luna  │    │An │   │
                    └───────┴────────┴───┴──────┘
               ┌──────┐
  Declaratie Rectificativa │   │
               └──────┘

  DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI
                ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
  Cod de identificare fiscala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
             ┌──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────────────┐
  Denumire       │                         │
             ├──────────────────────────────────────────────────┤
  Adresa domiciliu   │                         │
  fiscal        │                         │
             ├────────┬─────────┬────┬────────┬───────┬─────────┤
             │Telefon │     │Fax │    │E-mail │     │
             └────────┴─────────┴────┴────────┴───────┴─────────┘

  SECTIUNEA - Creante fiscale
  ┌────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Denumire creanta fiscala   │       Suma        │
  │Crt.│                │                 │
  ├────┼─────────────┬──────────────────┼───────────────────────┬─────────┤
  │  │       │         │1. Datorata      │     │
  │  │       │         ├───────────────────────┼─────────┤
  │  │Cod bugetar │         │2. Deductibila     │     │
  │  │       │         ├───────────────────────┼─────────┤
  │  │       │         │3. De plata (rd.1-rd.2)│     │
  ├────┴─────────────┴──────────────────┴───────────────────────┼─────────┤
  │Total obligatii de plata                   │     │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
  Prezenta declaratie reprezinta titlu de creanta si produce efectele juridice
ale instiintarii de plata de la data depunerii acesteia, in conditiile legii.

  Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice declar ca datete din
aceasta declaratie sunt corecte si complete
  ┌───────────────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────────────────────┐
  │  Nume,     │     │Prenume, │    │            │
  ├───────────────────┼─────────┴─────────┴───────┤            │
  │Functia/calitatea │              │ Semnatura si stampila │
  └───────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────┘

  Loc rezervat autoritatii competente
  ┌────────────────────────┬───────────────┬───────────┬──────────────────┐
  │Numar de inregistrare  │        │Din data  │         │
  └────────────────────────┴───────────────┴───────────┴──────────────────┘

  Numar de operator de date cu caracter personal 759

  Cod 14.13.01.01/d.u

   ANEXA 1.1
  Anexa angajator

  SECTIUNEA A - Alte date de identificare a platitorului
              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬────┐
  Numar ordine registrul │ │ │ │/│ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ Cod CAEN  │ │ │  │
  comertului     ┌───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴────────────┴─┴─┴────┤
  Adresa sediu social │                           │
            ├────────┬──────────┬────┬──────────┬───────┬─────────┤
            │Telefon │     │Fax │     │E-mail │     │
            └────────┴┬───┬───┬─┴────┴───┬────┬─┴───────┴───┬─────┤
  Casa de asigurari de sanatate │  │  │ Tarif de │  │ Datoreaza  │   │
  angajator           │  │  │ risc (%) │  │ contributii │   │
                 └───┴───┘     └────┘ accidente  └─────┘
                              de munca D/N

  SECTIUNEA B - Indicatori statistici
  ┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │ 1│Numar de asigurati somaj                  │     │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 2│Numar de asigurati concedii si indemnizatii        │     │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 3│Numar de asigurati pentru care angajatorul datoreaza CAS  │     │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 4│Total fond de salarii brute                │     │
  └──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

  SECTIUNEA C
  C.1. Conditii de munca
  ┌────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────┬──────────────────┐
  │Nr. │ Conditii │Total venit│ Total baza │  Scutiri │ Contributie CAS -│
  │crt.│ de munca │ realizat │de calcul a │ angajator │  angajator   │
  │  │     │      │contributiei │      │         │
  │  │     │      │ la BASS  │      │         │
  │  │     │      │ aferenta  │      │         │
  │  │     │      │indemnizatiei│      │         │
  │  │     │      │  conform  │      │         │
  │  │     │      │ O.U.G. nr. │      │         │
  │  │     │      │ 158/2005  │      │         │
  ├────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┤
  │ 1 │normale  │      │       │      │         │
  ├────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤         │
  │ 2 │deosebite │      │       │      │         │
  ├────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤         │
  │ 3 │speciale │      │       │      │         │
  ├────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤         │
  │ 4 │Total   │      │       │      │         │
  └────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────────────┴──────────────────┘
  ┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │ 5│Baza calcul punctaj somaj tehnic beneficiar de scutire   │     │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 6│Total suma de recuperat de angajator de la BASS, aferenta │     │
  │ │lunii de raportare                     │     │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 7│Total suma de recuperat de angajator de la FAAMBP, aferenta│     │
  │ │lunii de raportare                     │     │
  └──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

  C.2. Indemnizatii sanatate (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare)
  ┌───┬──────────────────┬────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
  │Nr │ Tip indemnizatie │ Nr.│Total│ Zile  │ Zile  │ Suma  │ Suma  │
  │crt│         │ ca-│zile │prestatii│prestatii│suportata│suportata│
  │  │         │zuri│pres-│suportate│suportate│ de anga-│  din  │
  │  │         │  │tatii│de anga- │  din  │ jator  │ FNUASS │
  │  │         │  │   │ jator  │ FNUASS │     │     │
  ├───┼──────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
  │ 1│Incapacitate   │  │   │     │     │     │     │
  │  │temporara de munca│  │   │     │     │     │     │
  ├───┼──────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
  │ 2│Prevenire     │  │   │     │     │     │     │
  │  │imbolnavire    │  │   │     │     │     │     │
  ├───┼──────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
  │ 3│Sarcina si lauzie │  │   │     │     │     │     │
  ├───┼──────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
  │ 4│Îngrijire copil  │  │   │     │     │     │     │
  │  │bolnav      │  │   │     │     │     │     │
  ├───┼──────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
  │ 5│Risc maternal   │  │   │     │     │     │     │
  ├───┼──────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
  │ 6│Total       │  │   │     │     │     │     │
  └───┴──────────────────┴────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
  ┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │ 7│Total contributii pentru concedii si indemnizatii,     │     │
  │ │calculate la fond salarii                 │     │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 8│Total contributii pentru concedii si indemnizatii datorate │     │
  │ │pentru indemnizatiile suportate din FAAMBF         │     │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 9│Total contributii datorate pentru concedii si indemnizatii │     │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │10│Total cuantum prestatii de suportat din bugetul FNUASS   │     │
  │ │pentru concedii si indemnizatii              │     │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │11│Total suma recuperata de angajator din contributia lunii  │     │
  │ │curente                          │     │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │12│Total suma de virat la FNUASS pentru concedii si      │     │
  │ │indemnizatii                        │     │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │13│Total suma ramasa de recuperat de la FNUASS pentru concedii│     │
  │ │si indemnizatii                      │     │
  └──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

  C.3. Indemnizatii pentru accidente de munca si boli profesionale
  ┌───┬───────────────────────────┬────┬─────────┬─────────────┬────────────┐
  │Nr │  Tip indemnizatie    │ Nr.│ Zile  │ Suma totala │  Suma   │
  │crt│              │ ca-│prestatii│ accidente │ suportata │
  │  │              │zuri│     │ de munca  │ din FAAMFB │
  ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
  │ 1│Incapacitate temporara de │  │     │       │      │
  │  │munca           │  │     │       │      │
  ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
  │ 2│Trecerea temporara la alt │  │     │       │      │
  │  │loc de munca        │  │     │       │      │
  ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
  │ 3│Reducerea timpului de lucru│  │     │       │      │
  ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
  │ 4│Cursuri de calificare si  │  │     │       │      │
  │  │reconversie profesionala  │  │     │       │      │
  ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
  │ 5│Total           │  │     │       │      │
  └───┴───────────────────────────┴────┴─────────┴─────────────┴────────────┘
            ┌─────────────┬────────┬──────┬──────────────┐
  Ajutoare de deces │Numar cazuri │    │Suma │       │
            └─────────────┴────────┴──────┴──────────────┘
  C.4. Suma scutita din contributia la somaj a angajatorului ┌──────────────┐
  potrivit prevederilor legale in vigoare          │       │
                                └──────────────┘

  C.5. Subventii/ scutiri/ reduceri (conform Legii nr. 76/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare)
  ┌────┬────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────┐
  │Nr. │ Subventie/scutire/reducere │ Suma de recuperat │Suma de restituit │
  │crt.│              │ din contributia  │de la AJOFM/AMOFM │
  │  │              │   datorata    │         │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
  │ 1 │              │          │         │
  └────┴────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘
  ┌────────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────┐
  │C.6. Contributie somaj datorata de angajator│Baza de calcul │Contributie │
  │                      ├───────────────┼────────────┤
  └────────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────┘
  ┌────────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────┐
  │C.7. Contributie fond de garantare datorata │Baza de calcul │Contributie │
  │de angajator                ├───────────────┼────────────┤
  └────────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────┘

  Sectiunile D si E se completeaza numai de institutii asimilate angajatorilor

  SECTIUNEA D - Indicatori statistici
  ┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │ 1│Numar de asigurati somaj                  │     │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 2│Numar de asigurati (concedii si indemnizatii)       │     │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 3│Numar de asigurati pentru care angajatorul datoreaza CAS  │     │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 4│Total indemnizatii de somaj                │     │
  └──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

  SECTIUNEA E
  E.1. Conditii de munca
  ┌─────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┐
  │Conditii │ Total venit realizat │ Total baza de calcul │         │
  │de munca │           │a contributiei la BASS│Contributie CAS -│
  │     │           │ de munca aferenta  │  angajator   │
  │     │           │ indemnizatiei cf.  │         │
  │     │           │ O.U.G. nr. 153/2005 │         │
  ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤
  │normale │           │           │         │
  └─────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────┘

  E.2. Indemnizatii sanatate (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare)
  ┌───┬───────────────────────────┬────┬─────────┬─────────────┬────────────┐
  │  │              │  │ Total  │ Zile pres- │      │
  │Nr │  Tip indemnizatie    │ Nr.│ zile  │ tatii supor-│  Suma   │
  │crt│              │ ca-│prestatii│ tate din  │ suportata │
  │  │              │zuri│     │  FNUASS  │ din FNUASS │
  ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
  │ 1│Incapacitate temporara de │  │     │       │      │
  │  │munca           │  │     │       │      │
  ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
  │ 2│Prevenire imbolnavire   │  │     │       │      │
  ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
  │ 3│Sarcina si lauzie     │  │     │       │      │
  ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
  │ 4│Îngrijire copil bolnav   │  │     │       │      │
  ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
  │ 5│Risc maternal       │  │     │       │      │
  ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
  │ 6│Total           │  │     │       │      │
  └───┴───────────────────────────┴────┴─────────┴─────────────┴────────────┘
  ┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
  │ 7│Total contributii pentru concedii si indemnizatii calculate│     │
  │ │la total indemnizatii                   │     │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 8│Total contributii concedii si indemnizatii datorate pentru │     │
  │ │indemnizatiile suportate din FAAMBP            │     │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 9│Total contributii datorate pentru concedii si indemnizatii │     │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │10│Total cuantum prestatii de suportat din bugetul FNUASS   │     │
  │ │pentru concedii si indemnizatii              │     │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │11│Total suma recuperata de institutia asimilata angajatorului│     │
  │ │din contributia lunii curente               │     │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │12│Total suma de virat la FNUASS pentru concedii si      │     │
  │ │indemnizatii                        │     │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │13│Total suma ramasa de recuperat de la FNUASS pentru concedii│     │
  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ │si indemnizatii                      │     │
  └──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

  E.3. Indemnizatii pentru accidente de munca si boli profesionale
  ┌───┬───────────────────────────┬────┬─────────┬─────────────┬────────────┐
  │Nr │  Tip indemnizatie    │ Nr.│ Zile  │ Suma totala │  Suma   │
  │crt│              │ ca-│prestatii│ accidente │ suportata │
  │  │              │zuri│     │ de munca  │ din FAAMFB │
  ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
  │ 1│Incapacitate temporara de │  │     │       │      │
  │  │munca           │  │     │       │      │
  ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
  │ 2│Trecerea la alt loc de   │  │     │       │      │
  │  │munca           │  │     │       │      │
  ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
  │ 3│Reducerea timpului de lucru│  │     │       │      │
  ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
  │ 4│Cursuri de calificare si  │  │     │       │      │
  │  │reconversie profesionala  │  │     │       │      │
  ├───┼───────────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
  │ 5│Total           │  │     │       │      │
  └───┴───────────────────────────┴────┴─────────┴─────────────┴────────────┘
            ┌────────────────┬────────┬──────┬──────────────┐
  Ajutoare de deces │Numar de cazuri │    │Suma │       │
            └────────────────┴────────┴──────┴──────────────┘

  SECTIUNEA F - Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal
si sediile secundare

  F.1. Sediu principal
  ┌────────────────┬──────────────────────┐
  │Suma de plata  │           │
  └────────────────┴──────────────────────┘

  F.2. Sedii secundare
  ┌────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Nr. Crt.│ Cod de inregistrare fiscala sediu secundar │ Suma de plata │
  ├────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │    │                      │        │
  ├────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ ...  │ ...                    │ ...      │
  └────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

  
ANEXA 1.2
Anexa asigurat

DATE DE IDENTIFICARE A ASIGURATULUI
┌─────┐
Nr. crt. │ │
├─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
CNP/NIF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ CNP/NIF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┬┴─┘ anterior ├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
Nume │ │ Nume anterior │ │
├──────────────────────┤ Prenume ├─────────────────────────┤
Prenume │ │ anterior │ │
└──────────────────────┘ └─────────────────────────┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Data angajare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Data plecare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌──┬──┐
Casa de asigurari de sanatate a asiguratului │ │ │
└──┴──┘ ┌─────────┐
Asigurat/neasigurat pentru concedii si │ │
indemnizatii de asigurari sociale de sanatate ├─────────┤
Asigurat in sistemul de asigurari pentru somaj │ │
└─────────┘

DETALII COASIGURATI
┌─────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Tip asigurat │ CNP │ Nume │ Prenume │
├─────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─────────────┼─────────────┤
│Parinte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────────────┼─────────────┤
│Parinte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────────────┼─────────────┤
│Sot/Sotie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────────────┴─────────────┘

SECTIUNEA A
┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│ 1│Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munca │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 2│Pensionar │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 3│Tip contract de munca din punct de vedere al timpului de lucru │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 4│Ore norma zilnica contract │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 5│Ore lucrate efectiv in luna │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 6│Ore suspendate in luna │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 7│Total zile lucrate │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 8│Venit brut realizat │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 9│Baza Contributie Individuala SOMAJ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 10│Contributie Individuala SOMAJ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 11│Baza Contributie Individuala SANATATE │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 12│Contributie Individuala SANATATE │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 13│Baza Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE plafonata │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 14│Contributie individuala ASIGURARI SOCIALE │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 15│Baza de calcul pentru contributia la fondul de garantare │ │
└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

SECTIUNEA B
B.1. Contract / Contracte de munca sau/si somaj tehnic beneficiar de scutire
┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│ 1│Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munca │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 2│Pensionar │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 3│Tip contract munca din punct de vedere al timpului de lucru │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 4│Ore norma zilnica contract │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 5│Ore lucrate efectiv in luna │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 6│Ore suspendate luna │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 7│Din care ore somaj tehnic in luna, beneficiare de scutire │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 8│Total zile lucrate │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 9│Zile somaj tehnic beneficiare de scutire │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 10│Baza de calcul la contributia individuala SOMAJ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 11│Baza de calcul pentru contributia la fondul de garantare │ │
└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

B.1.1. Scutiri la plata
┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│ 1│Motiv scutire │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 2│ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiaza de scutire SOMAJ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 3│ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiaza de scutire SANATATE│ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 4│ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiaza de scutire │ │
│ │ASIGURARI SOCIALE SI ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI │ │
│ │BOLI PROFESIONALE in conditii normale de munca │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 5│ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiaza de scutire │ │
│ │ASIGURARI SOCIALE SI ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI │ │
│ │BOLI PROFESIONALE in conditii deosebite de munca │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 6│ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiaza de scutire │ │
│ │ASIGURARI SOCIALE SI ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI │ │
│ │BOLI PROFESIONALE in conditii speciale de munca │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 7│ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiaza de scutire SOMAJ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 8│ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiaza de scutire SANATATE │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 9│ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiaza de scutire ASIGURARI│ │
│ │SOCIALE in conditii normale de munca │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 10│ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiaza de scutire ASIGURARI│ │
│ │SOCIALE in conditii deosebite de munca │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 11│ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiaza de scutire ASIGURARI│ │
│ │SOCIALE in conditii speciale de munca │ │
└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

B.2. C.N.P.A.S. - Conditii de munca
┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│ 1│Indicativ conditii speciale │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 2│Zile lucrate in conditii normale │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 3│Zile lucrate in conditii deosebite │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 4│Zile lucrate in conditii speciale │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 5│Venit brut realizat - conditii normale │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 6│Venit brut realizat - conditii deosebite │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 7│Venit brut realizat - conditii speciale │ │
└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

B.3. Indemnizatii Asigurari Sociale conform Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 158/2005. cu modificarile si completarile ulterioare sau Prestatii
conform Legii nr. 346/2002, republicata
┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│ 1│Zile Indemnizatii in conditii normale │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 2│Zile Indemnizatii in conditii deosebite │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 3│Zile Indemnizatii in conditii speciale │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 4│Total zile lucratoare concediu medical (conform O.U.G. nr. │ │
│ │158/2005) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 5│Total zile lucratoare concediu medical pentru accidente │ │
│ │de munca │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 6│Zile prestatii suportate din FAAMBP │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 7│Zile de concediu fara plata indemnizatie pentru cresterea │ │
│ │copilului dupa primele 3 nasteri │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 8│Baza de calcul a CAS aferenta indemnizatiilor (conform O.U.G. │ │
│ │nr. 158/2005) - asigurat │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 9│Suma prestatii de asigurari sociale suportata de angajator │ │
│ │(conform Legii 346/2002) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 10│Suma prestatii de asigurari sociale suportata din FAAMBP │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 11│Total venit asigurat din indemnizatii/prestatii │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 12│Total indemnizatie sanatate suportata de angajator (cf. O.U.G. │ │
│ │nr. 158/2005) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 13│Total indemnizatie sanatate suportata din FNUASS │ │
└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

B.4. Centralizator
┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│ 1│Total zile lucrate │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 2│Total zile somaj tehnic beneficiare de scutire │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 3│Baza Contributie Individuala SOMAJ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 4│Contributie Individuala SOMAJ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 5│Baza Contributie Individuala SANATATE │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 6│Contributie Individuala SANATATE │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 7│Baza Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE plafonata │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 8│Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 9│Baza de calcul pentru contributia la fondul de garantare │ │
└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

SECTIUNEA C - Raportari pentru asigurati, completate de alte entitati
asimilate angajatorului
┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│ 1│Tip asigurat alte entitati asimilate │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 2│Zile │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 3│Total zile concediu medical (conform O.U.G. nr. 158/2005) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 4│Zile concediu medical pentru accidente de munca │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 5│Zile prestatii suportate din FAAMBP │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 6│Venit brut realizat │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 7│Prestatii pentru accidente de munca │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 8│Suma prestatii de asigurari sociale suportata din FAAMBP │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 9│Baza Contributie Individuala SOMAJ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 10│Contributie Individuala SOMAJ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 11│Baza Contributie Individuala SANATATE │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 12│Contributie Individuala SANATATE │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 13│Baza Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE plafonata │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 14│Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE │ │
└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

SECTIUNEA D
Concedii medicale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005,
cu modificarile si completarile ulterioare
┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│ 1│Seria certificatului de concediu medical │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 2│Numarul certificatului de concediu medical │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 3│Seria certificatului de concediu medical initial │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 4│Numarul certificatului de concediu medical initial │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 5│Data acordarii certificatului medical (zz.ll.aaaa) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 6│Data inceput valabilitate concediu medical │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 7│Data incetare valabilitate concediu medical │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 8│Codul numeric personal al copilului │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 9│Codul indemnizatiei notat pe certificatul de concediu medical │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 10│Locul de prescriere a certificatului medical │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 11│Cod de urgenta medico-chirurgicala │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 12│Cod boala infectocontagioasa grupa A │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 13│Numarul avizului medicului expert │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 14│Zile prestatii (zile lucratoare) suportate de angajator │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 15│Zile prestatii (zile lucratoare) suportate din FNUASS │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 16│Total Zile prestatii (zile lucratoare) aferente concediului │ │
│ │medical │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 17│Suma veniturilor din ultimele 6 luni │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 18│Numar de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 19│Media zilnica a bazei de calcul │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 20│Indemnizatie sanatate suportata de angajator │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 21│Indemnizatie sanatate suportata din FNUASS │ │
└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

- Publicitate -

4 COMENTARII

 1. […] a obligatiilor prevazute in Nomenclatorul “Creante fiscale” din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind […]