HG 1397/2010 – Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

3697

ANEXA 4

NOMENCLATORUL „TIP ASIGURAT PENTRU ALTE ENTITATI ASIMILATE ANGAJATORULUI”

*Font 9*
┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Valoare│ Explicatie │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Personal monahal al cultelor recunoscute, declarat de Secretariatul de Stat │
│ │pentru Culte │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Somer, declarat de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Pensionari, pentru veniturile din pensii care depasesc plafonul prevazut de │
│ │Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si │
│ │completarile ulterioare, sau/si cel prevazut de Legea nr. 571/2003 privind Codul │
│ │fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, declarati de Casa Nationala │
│ │de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale prin casele judetene de pensii │
│ │si alte case de pensii │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Persoane beneficiare de ajutor social, declarate de primarii │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Persoane care beneficiaza de indemnizatia de crestere a copilului cu varsta │
│ │cuprinsa intre 2 si 3 ani, declarate de Agentia Nationala pentru Prestatii │
│ │Sociale │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Persoane care beneficiaza de indemnizatia de crestere a copilului cu handicap cu │
│ │varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, declarate de Agentia Nationala pentru │
│ │Prestatii Sociale │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │Persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest │
│ │preventiv, declarate de Ministerul Justitiei │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │Persoane care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 │
│ │din Codul penal si persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere│
│ │a pedepsei privative de libertate, declarate de Ministerul Justitiei │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9 │Persoane returnate sau expulzate ori victimele traficului de persoane care se │
│ │afla in timpul procedurilor necesare stabilirii demnitatii, declarate de │
│ │Ministerul Administratiei si Internelor │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10 │Persoane prevazute la art. 1 alin. (2) sau art. 23 alin. (3) ori art. 32 din │
│ │Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si │
│ │indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si │
│ │completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, │
│ │declarate de casele de asigurari de sanatate │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11 │Asigurati preluati de casele judetene de pensii de la unitatile in faliment, │
│ │declarati de casele judetene de pensii │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12 │Sot/Sotie pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate, │
│ │declarat/declarata de unitatile trimitatoare │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13 │Membrii corpului diplomatic care participa la cursuri de pregatire in strainatate│
│ │pe o durata care depaseste 90 de zile calendaristice, declarati de unitatile │
│ │trimitatoare │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14 │Persoane disponibilizate care beneficiaza de plati compensatorii suportate de │
│ │bugetul asigurarilor de somaj, declarate de Agentia Nationala pentru Ocuparea │
│ │Fortei de Munca │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15 │Persoane, cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru │
│ │o perioada de cel mult 12 luni │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16 │Persoane care realizeaza venituri profesionale din drepturi de autor si drepturi │
│ │conexe prevazute la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 │
│ │pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte│
│ │masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 279/2010, cu modificarile │
│ │ulterioare │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17 │Persoane care realizeaza venituri profesionale din contracte/conventii civile │
│ │prevazute la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, aprobata│
│ │prin Legea nr. 279/2010, cu modificarile ulterioare │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18 │Consilieri locali │
└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ANEXA 5

              NOMENCLATORUL "TIP ASIGURAT"

*Font 9*
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │                                          │
│crt. │                Tip asigurat                    │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Salariat                                      │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Salariat militar                                  │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor, care nu │
│   │au contract individual de munca sau raport de serviciu - nu este salariat     │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Cenzori, membri in consiliul de administratie                   │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Persoane disponibilizate care beneficiaza de plati compensatorii acordate in baza │
│   │contractului colectiv sau individual de munca, suportate din fondul de salarii   │
└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  
ANEXA 6

         NOMENCLATORUL "INDICATIV CONDITII SPECIALE"

*Font 9*
┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Valoare│             Explicatie                       │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  1  │Conform art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar │
│    │de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare          │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  2  │Conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si   │
│    │completarile ulterioare, zona I radiatii                     │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  3  │Conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si   │
│    │completarile ulterioare, zona II radiatii                    │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  4  │Conform art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si   │
│    │completarile ulterioare                             │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  5  │Conform art. 30 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si   │
│    │completarile ulterioare                             │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  6  │Conform art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si   │
│    │completarile ulterioare                             │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  7  │Conform art. 30 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si   │
│    │completarile ulterioare                             │
└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
- Publicitate -

4 COMENTARII

 1. […] a obligatiilor prevazute in Nomenclatorul “Creante fiscale” din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind […]