HG 1397/2010 – Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

3707
  ANEXA 8

                  CONDITIILE
        ce trebuie respectate de catre fisierul XML pentru
        depunerea electronica a declaratiilor de la art. 1

*Font 8*
┌────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┐
│Nr. │        │                                 │ Tip si│Camp │
│crt.│ Tag/atribut  │      Denumire camp                     │ lung. │oblig.│
│  │        │                                 │ camp │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │  │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│1  │luna_r     │Perioada de raportare - Luna                   │ N(2) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│2  │an_r      │Perioada de raportare - An                    │ N(4) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│3  │d_rec     │Declaratie Rectificativa                     │ N(1) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│3b │nume_declar  │Nume declarant                          │ C(75) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│3bb │prenume_declar │Prenume declarant                         │ C(75 │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│3bbb│Functie_declar │Functie declarant                         │ C(50) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │  │1 aparitie                            │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│4  │cif      │Cod de identificare fiscala                    │ N(13) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│5  │rgCom     │Nr. Înmatriculare la Registrul Comertului             │ C(14) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│6  │caen      │Cod CAEN                             │ N(4) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│7  │den      │Denumire sau Nume si prenume                   │ C(200)│ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│8  │adrSoc     │Adresa sediu social                        │C(1000)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│9  │telSoc     │Telefon sediu social                       │ C(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│10 │faxSoc     │Fax sediu social                         │ C(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│11 │mailSoc    │E-mail sediu social                        │ C(200)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│12 │adrFisc    │Adresa domiciliu fiscal                      │ C(1000│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│13 │telFisc    │Telefon domiciliu fiscal                     │ C(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│14 │faxFisc    │Fax domiciliu fiscal                       │ C(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│15 │mailFisc    │E-mail domiciliu fiscal                      │ C(200)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│16 │casaAng    │Casa de asigurare de sanatate angajator              │ C(2) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│17 │tRisc     │Tarif de risc                           │ N(1.3)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│18 │dat      │Datoreaza D/N (tarif de risc)                   │ N(1) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│19 │totalPlata_A  │Total obligatii de plata                     │ N(15) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │1-28 aparitii                           │    │   │
│  │  │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│20 │A_codOblig   │Cod obligatie                           │ N(3) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│20b │A_codBugetar  │Cod bugetar                            │ C(10) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│21 │A_datorat   │1. Suma Datorata                         │ N(15) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│22 │A_deductibil  │2. Suma Deductibila                        │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│23 │A_plata    │3. Suma De plata (rd.1-rd.2)                   │ N(15) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │1 aparitie                            │    │   │
│  │  │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│24 │B_cnp     │Numar de asigurati somaj                     │ N(6) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│25 │B_sanatate   │Numar de asigurati concedii si indemnizatii            │ N(6) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│26 │B_pensie    │Numar de asigurati pentru care angajatorul datoreaza       │ N(5) │ DA │
│  │        │contributii de asigurari sociale                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│28 │B_brut Salarii │Total fond de salarii brute                    │ N(15) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │0-1 aparitii                           │    │   │
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│29 │C1_11     │Total venit realizat - conditii de munca normale         │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│30 │C1_12     │Total baza de calcul a contributiei la BASS aferente       │ N(15) │   │
│  │        │indemnizatiei of. OUG. 158/2005- conditii de munca normale    │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│30B │C1_13     │Total scutire angajator aferenta conditiilor normale de munca   │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│31 │C1_21     │Total venit realizat - conditii de munca deosebite        │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│32 │C1_22     │Total baza de calcul a contributiei la BASS aferente       │ N(15) │   │
│  │        │indemnizatiei of. OUG. 158/2005- conditii de munca deosebite   │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│32B │C1_23     │Total scutire angajator aferenta conditiilor deosebite de munca  │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│33 │C1_31     │Total venit realizat - conditii de munca speciale         │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│34 │C1_32     │Total baza de calcul a contributiei la BASS aferente       │ N(15) │   │
│  │        │indemnizatiei cf. OUG. 158/2005- conditii de munca speciale    │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│34B │C1_33     │Total scutire angajator aferenta conditiilor speciale de munca  │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│35 │C1-T1     │Total - Total venit realizat                   │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│36 │C1_T2     │Total - Total baza de calcul a contributiei la BASS aferente   │ N(15) │   │
│  │        │indemnizatiei cf. OUG. 158/2005                  │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│36B │C1_T      │Total scutire angajator                      │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│37 │C1_T3     │Contributie CAS - angajator                    │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│38 │C1_5      │Baza calcul punctaj somaj tehnic beneficiare de scutire      │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│39 │C1_6      │Total suma de recuperat de angajator de la BASS aferenta     │ N(15) │   │
│  │        │lunii de raportare                        │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│39b │C1_7      │Total suma de recuperat de angajator de la FAAMBP aferenta    │ N(15) │   │
│  │        │lunii de raportare                        │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │0-1 aparitii                           │    │   │
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│40 │C2_11     │Nr. Cazuri - Incapacitate temporara                │ N(6) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│41 │C2_12     │Total zile prestatii - Incapacitate temporara           │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│42 │C2_13     │Zile prestatii suportate de angajator - Incapacitate temporara  │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│43 │C2_14     │Zile prestatii suportate din FNUASS - Incapacitate temporara   │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│44 │C2_15     │Suma suportata de angajator - Incapacitate temporara       │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│45 │C2_16     │Suma suportata de FNUASS - Incapacitate temporara         │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│46 │C2_21     │Nr. Cazuri - Prevenire imbolnavire                │ N(6) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│47 │C2_22     │Total zile prestatii - Prevenire imbolnavire           │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│48 │C2_24     │Zile prestatii suportate din FNUASS - Prevenire imbolnavire    │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│49 │C2_26     │Suma suportata de FNUASS - Prevenire imbolnavire         │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│50 │C2_31     │Nr. Cazuri - Sarcina si lauzie                  │ N(6) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│51 │C2_32     │Total zile prestatii - Sarcina si lauzie             │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│52 │C2_34     │Zile prestatii suportate din FNUASS - Sarcina si lauzie      │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│53 │C2_36     │Suma suportata de FNUASS - Sarcina si lauzie           │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│54 │C2_41     │Nr. Cazuri - Îngrijire copil bolnav                │ N(6) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│55 │C2_42     │Total zile prestatii - Îngrijire copil bolnav           │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│56 │C2_44     │Zile prestatii suportate din FNUASS - Îngrijire copil bolnav   │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│57 │C2_46     │Suma suportata de FNUASS - Îngrijire copil bolnav         │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│58 │C2_51     │Nr. Cazuri - Risc maternal                    │ N(6) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│59 │C2_52     │Total zile prestatii - Risc maternal               │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│60 │C2_54     │Zile prestatii suportate din FNUASS - Risc maternal        │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│61 │C2_56     │Suma suportata de FNUASS - Risc maternal             │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│63 │C2_T6     │Total - Suma suportata de angajator FNUASS            │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│64 │C2_7      │Total contributii pentru concedii, indemnizatii calculate la fond │ N(15) │   │
│  │        │salarii                              │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│65 │C2_8      │Total contributii concedii si indemnizatii datorate pentru    │ N(15) │   │
│  │        │indemnizatiile suportate de FAAMBP                │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│66 │C2_9      │Total contributii datorate pentru concedii si indemnizatii    │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│67 │C2_10     │Total cuantum prestatii de suportat din bugetul FNUASS      │ N(15) │   │
│  │        │pentru concedii si indemnizatii                  │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│68 │C2_110     │Total suma recuperata de angajator din contributia lunii     │ N(15) │   │
│  │        │curente                              │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│69 │C2_120     │Total suma de virat la FNUASS pentru concedii si indemnizatii   │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│70 │C2_130     │Total suma ramasa de recuperat de la FNUASS pentru        │ N(15) │   │
│  │        │concedii si indemnizatii                     │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │0-1 aparitii                           │    │   │
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│71 │C3_11     │Numar cazuri - Incapacitate temporara               │ N(6) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│72 │C3_12     │Zile prestatii - Incapacitate temporara              │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│73 │C3_13     │Suma totala accidente de munca - Incapacitate temporara      │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│74 │C3_14     │Suma suportata din FAAMPB - Incapacitate temporara        │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│75 │C3_21     │Numar cazuri - Trecerea la alt loc de munca            │ N(6) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│76 │C3_22     │Zile prestatii - Trecerea la alt loc de munca           │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│77 │C3_23     │Suma totala accidente de munca - Trecerea la alt loc de      │ N(15) │   │
│  │        │munca                               │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│78 │C3_24     │Suma suportata din FAAMPB - Trecerea la alt loc de munca     │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│79 │C3_31     │Numar cazuri - Reducerea timpului de lucru            │ N(6) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│80 │C3_32     │Zile prestatii - Reducerea timpului de lucru           │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│81 │C3_33     │Suma totala accidente de munca - Reducerea timpului de lucru   │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│82 │C3_34     │Suma suportata din FAAMPB - Reducerea timpului de lucru      │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│83 │C3_41     │Numar cazuri - Cursuri de calificare/reconversie         │ N(6) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│84 │C3_42     │Zile prestatii - Cursuri de calificare/reconversie        │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│85 │C3_43     │Suma totala accidente de munca - Cursuri de            │ N(15) │   │
│  │        │calificare/reconversie                      │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│86 │C3_44     │Suma suportata din FAAMPB - Cursuri de              │ N(15) │   │
│  │        │calificare/reconversie                      │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│87 │C3_total    │Total - Suma totala accidente de munca              │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│88 │C3_Suma    │Total - Suma suportata din FAAMPB                 │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│89 │C3_aj_nr    │Numar cazuri - Ajutoare de deces                 │ N(6) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│90 │C3_aj_Suma   │Suma - Ajutoare de deces                     │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │0-1 aparitii                           │    │   │
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│91 │C4 scutitaSo  │Suma scutita din contributia la somaj a angajatorului       │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │0-10 aparitii                           │    │   │
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│92 │C5_subv    │Subventie/scutire/reducere (pozitie din nomenclator)       │ N(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│93 │C5_recuperat  │Suma de recuperat din contributia datorata            │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│94 │C5_restituit  │Suma de restituit de la AJOFM/AMOFM                │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │1 aparitie                            │    │   │
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│95 │C6_baza    │Baza de calcul - Contributie SOMAJ datorata de angajator     │ N(15) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│96 │C6_ct     │Contributie-Contributie SOMAJ datorata de angajator        │ N(15) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │0-1 aparitii                           │    │   │
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│97 │C7_baza    │Baza de calcul - Contributie fond de garantare datorata de    │ N(15) │   │
│  │        │angajator                             │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│98 │C7_ct     │Contributie - Contributie fond de garantare datorata de      │ N(15) │   │
│  │        │angajator                             │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │0-1 aparitii                           │    │   │
│  │  │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│99 │D1       │Numar de asigurati somaj                     │ N(6) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│100 │D2       │Numar de asigurati (concedii si indemnizatii)           │ N(6) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│101 │D3       │Numar de asigurati pentru care angajatorul datoreaza       │ N(5) │   │
│  │        │contributii de asigurari sociale                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│102 │D4       │Total indemnizatii somaj                     │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │0-1 aparitii                           │    │   │
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│103 │E1_venit    │Total venit realizat - in conditii de munca normale        │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│104 │E1_baza    │Total baza de calcul a contributiei la BASS aferente       │ N(15) │   │
│  │        │indemnizatiei cf. OUG. 158/2005 - in conditii de munca      │    │   │
│  │        │normale                              │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│105 │E1_ct     │Contributie CAS - angajator - in conditii de munca normale    │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │0-1 aparitii                           │    │   │
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│106 │E2_11     │Nr. Cazuri - Incapacitate temporara                │ N(6) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│107 │E2_12     │Total zile prestatii - Incapacitate temporara           │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│108 │E2_14     │Zile prestatii suportate din FNUASS - Incapacitate temporara   │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│109 │E2_16     │Suma suportata de FNUASS - Incapacitate temporara         │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│110 │E2_21     │Nr. Cazuri - Prevenire imbolnavire                │ N(6) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│111 │E2_22     │Total zile prestatii - Prevenire imbolnavire           │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│112 │E2_24     │Zile prestatii suportate din FNUASS - Prevenire imbolnavire    │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│113 │E2_26     │Suma suportata de FNUASS - Prevenire imbolnavire         │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│114 │E2_31     │Nr. Cazuri - Sarcina si lauzie                  │ N(6) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│115 │E2_32     │Total zile prestatii - Sarcina si lauzie             │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│116 │E2_34     │Zile prestatii suportate din FNUASS - Sarcina si lauzie      │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│117 │E2_36     │Suma suportata de FNUASS - Sarcina si lauzie           │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│118 │E2_41     │Nr. Cazuri - ingrijire copil bolnav                │ N(6) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│119 │E2_42     │Total zile prestatii - ingrijire copil bolnav           │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│120 │E2_44     │Zile prestatii suportate din FNUASS - ingrijire copil bolnav   │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│121 │E2_46     │Suma suportata de FNUASS - ingrijire copil bolnav         │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│122 │E2_51     │Nr. Cazuri - Risc maternal                    │ N(6) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│123 │E2_52     │Total zile prestatii - Risc maternal               │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│124 │E2_54     │Zile prestatii suportate din FNUASS - Risc maternal        │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│125 │E2_56     │Suma suportata de FNUASS - Risc maternal             │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│126 │E2_66     │Total - Suma suportata de FNUASS                 │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│127 │E2_7      │Total contributii pentru concedii, indemnizatii calculate la total│ N(15) │   │
│  │        │indemnizatii                           │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│128 │E2_8      │Total contributii concedii si indemnizatii datorate pentru    │ N(15) │   │
│  │        │indemnizatiile suportate de FAAMBP                │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│129 │E2_9      │Total contributii datorate pentru concedii si indemnizatii    │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│130 │E2_10     │Total cuantum prestatii de suportat din bugetul FNUASS      │ N(15) │   │
│  │        │pentru concedii si indemnizatii                  │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│131 │E2_110     │Total suma recuperata de institutia asimilata angajatorului din  │ N(15) │   │
│  │        │contributia lunii curente                     │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│132 │E2_120     │Total suma de virat la FNUASS pentru concedii si indemnizatii   │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│133 │E2_130     │Total suma ramasa de recuperat de la FNUASS pentru        │ N(15) │   │
│  │        │concedii si indemnizatii                     │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │0-1 aparitii                           │    │   │
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│134 │E3_11     │Numar cazuri - Incapacitate temporara               │ N(6) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│135 │E3_12     │Zile prestatii - Incapacitate temporara              │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│136 │E3_13     │Suma totala accidente de munca - Incapacitate temporara      │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│137 │E3_14     │Suma suportata din FAAMPB - Incapacitate temporara        │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│138 │E3_21     │Numar cazuri - Trecerea la alt loc de munca            │ N(6) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│139 │E3_22     │Zile prestatii - Trecerea la alt loc de munca           │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│140 │E3_23     │Suma totala accidente de munca - Trecerea la alt loc de      │ N(15) │   │
│  │        │munca                               │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│141 │E3_24     │Suma suportata din FAAMPB - Trecerea la alt loc de munca     │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│142 │E3_31     │Numar cazuri - Reducerea timpului de lucru            │ N(6) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│143 │E3_32     │Zile prestatii - Reducerea timpului de lucru           │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│144 │E3_33     │Suma totala accidente de munca - Reducerea timpului de lucru   │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│145 │E3_34     │Suma suportata din FAAMPB - Reducerea timpului de lucru      │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│146 │E3_41     │Numar cazuri - Cursuri de calificare/reconversie         │ N(6) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│147 │E3_42     │Zile prestatii - Cursuri de calificare/reconversie        │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│148 │E3_43     │Suma totala accidente de munca - Cursuri de            │ N(15) │   │
│  │        │calificare/reconversie                      │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│149 │E3_44     │Suma suportata din FAAMPB - Cursuri de              │ N(15) │   │
│  │        │calificare/reconversie                      │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│150 │E3_total    │Total - Suma totala accidente de munca              │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│151 │E3_Suma    │Total - Suma suportata din FAAMPB                 │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │0-1 aparitii                           │    │   │
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│154 │E4_aj_nr    │Numar cazuri - Ajutoare de deces                 │ N(6) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│155 │E4_aj_Suma   │Suma - Ajutoare de deces                     │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │0-1 aparitii                           │    │   │
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│156 │F1_Suma    │Suma de plata sediu principal (impozit pe venit)         │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │0-1000 aparitii                          │    │   │
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│157 │F2_cif     │Cod de inregistrare fiscala sediu secundar            │ N(10)│ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│157b│F2_id     │Nr. crt. sediu secundar                      │ N(5) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│158 │F2_Suma    │Suma de plata sediu secundar (impozit pe venit)          │ N(15)│ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │  │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │   │0-n aparitii                           │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│1  │cnpAsig    │CNP/NIF                              │ N(13) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│1b │idAsig     │Nr. crt.                             │ N(6) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│2  │numeAsig    │Nume                               │ C(75) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│3  │prenAsig    │Prenume                              │ C(75) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│4  │cnpAnt     │CNP/NIF anterior                         │ N(13) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│5  │numeAnt    │Nume anterior                           │ C(75) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│6  │prenAnt    │Prenume anterior                         │ C(75) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│7  │dataAng    │Data angajare                           │ D(10) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│8  │dataSf     │Data plecare                           │ D(10) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│9  │casaSn     │Casa de asigurare de sanatate                   │ C(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│9b │asigCI     │Asigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de │ N(1) │ DA │
│  │        │sanatate                             │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│9bb │asigSO     │Asigurat in sistemul de asigurari pentru somaj          │ N(1) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │0-3 aparitii                           │    │   │
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│10 │tip      │Tip asigurat                           │ C(1) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│11 │cnp      │CNP                                │ N(13) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│12 │nume      │Nume                               │ C(75) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│13 │prenume    │Prenume                              │ C(75) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │  │0-1 aparitii                           │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│14 │A_1      │Tip asigurat dpdv contract de munca                │ N(1) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│15 │A_2      │Pensionar                             │ N(1) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│16 │A_3      │Tip contract de munca dpdv timp de lucru             │ C(2) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│17 │A_4      │Ore norma zilnica contract                    │ N(1) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│18 │A_5      │Baza de calcul pentru plata fondului de garantare         │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│19 │A_6      │Ore lucrate efectiv in luna                    │ N(3) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│20 │A_7      │Ore suspendate in luna                      │ N(3) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│21 │A_8      │Total zile lucrate                        │ N(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│22 │A_9      │Baza Contributie Individuala SOMAJ                │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│23 │A_10      │Contributie Individuala SOMAJ                   │ N(15) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│24 │A_11      │Baza Contributie Individuala SANATATE               │ N(15) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│25 │A_12      │Contributie Individuala SANATATE                 │ N(15) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│26 │A_13      │Baza Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE plafonata     │ N(15) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│27 │A_14      │Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE             │ N(15) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│28 │A_20      │Venit brut realizat                        │ N(15) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │  │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │0-5 aparitii                           │    │   │
│  │  │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│29 │B1_1      │Tip asigurat dpdv contract de munca                │ N(2) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│30 │B1_2      │Pensionar                             │ N(1) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│31 │B1_3      │Tip Contract Munca dpdv timp de lucru               │ C(2) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│32 │B1_4      │Ore norma zilnica contract                    │ N(1) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│33 │B1_5      │Baza de calcul pentru plata fondului de garantare         │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│34 │B1_6      │Ore lucrate efectiv in luna                    │ N(3) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│35 │B1_7      │Ore suspendate luna                        │ N(3) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│36 │B1_8      │Din care ore somaj tehnic in luna beneficiare de scutire     │ N(3) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│37 │B1_9      │Zile somaj tehnic beneficiare de scutire             │ N(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│38 │B1_10     │Baza decalcul la Contributie Individuala SOMAJ          │ N(15)│ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│39 │B1_15     │Total zile lucrate                        │ N(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │0-10 aparitii                           │    │   │
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│40 │B11_1     │Motiv scutire                           │ N(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│41 │B11_2     │ANGAJATOR Suma pentru care se beneficiaza de scutire       │ N(15)│   │
│  │        │SOMAJ                               │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│42 │B11_3     │ANGAJATOR Suma pentru care se beneficiaza de scutire       │ N(15)│   │
│  │        │SANATATE                             │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│43 │B11_41     │ANGAJATOR Suma pentru care se beneficiaza de scutire       │ N(15)│   │
│  │        │ASIGURARI SOCIALE si ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA si    │    │   │
│  │        │BOLI PROFESIONALE pentru conditii normale de munca        │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│43b │B11_42     │ANGAJATOR Suma pentru care se beneficiaza de scutire       │ N(15)│   │
│  │        │ASIGURARI SOCIALE si ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA si    │    │   │
│  │        │BOLI PROFESIONALE pentru conditii deosebite de munca       │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│43bb│B11_43     │ANGAJATOR Suma pentru care se beneficiaza de scutire       │ N(15)│   │
│  │        │ASIGURARI SOCIALE si ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA si    │    │   │
│  │        │BOLI PROFESIONALE pentru conditii speciale de munca        │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│44 │B11_5     │ASIGURAT Suma pentru care se beneficiaza de scutire        │ N(15)│   │
│  │        │SOMAJ                               │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│45 │B11_6     │ASIGURAT Suma pentru care se beneficiaza de scutire -       │ N(15)│   │
│  │        │SANATATE                             │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│46 │B11_71     │ASIGURAT Suma pentru care se beneficiaza de scutire -       │ N(15)│   │
│  │        │ASIGURARI SOCIALE pentru conditii normale de munca        │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│46b │B11_72     │ASIGURAT Suma pentru care se beneficiaza de scutire -       │ N(15)│   │
│  │        │ASIGURARI SOCIALE pentru conditii deosebite de munca       │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│46bb│B11_73     │ASIGURAT Suma pentru care se beneficiaza de scutire -       │ N(15)│   │
│  │        │ASIGURARI SOCIALE pentru conditii speciale de munca        │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │0-1 aparitii                           │    │   │
│  │  │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│47 │B2_1      │Indicativ conditii speciale                    │ N(1) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│48 │B2_2      │Zile lucrate conditii normale                   │ N(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│49 │B2_3      │Zile lucrate conditii deosebite                  │ N(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│50 │B2_4      │Zile lucrate conditii speciale                  │ N(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│51 │B2_5      │Venit brut realizat conditii normale               │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│52 │B2_6      │Venit brut realizat conditii deosebite              │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│53 │B2_7      │Venit brut realizat conditii speciale               │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │0-1 aparitii                           │    │   │
│  │  │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│54 │B3_1      │Zile indemnizatii conditii normale                │ N(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│55 │B3_2      │Zile indemnizatii conditii deosebite               │ N(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│56 │B3_3      │Zile indemnizatii conditii speciale                │ N(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│57 │B3_4      │Zile prestatii suportate din FAAMBP                │ N(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│58 │B3_5      │Zile concediu fara plata indemnizatiei pt. cresterea copilului  │ N(2) │   │
│  │        │dupa primele 3 nasteri                      │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│59 │B3_6      │Total zile lucratoare concediu medical (cf. OUG nr. 158/2005)   │ N(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│60 │B3_7      │Baza calcul CAS aferenta indemnizatiilor (OUG nr. 158/2005)-   │ N(15)│   │
│  │        │asigurat                             │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│61 │B3_8      │Total zile lucratoare din concediu medical pentru accidente de  │ N(2) │   │
│  │        │munca                               │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│62 │B3_9      │Suma prestatii de ASIGURARI sociale suportate din FAAMBP     │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│63 │B3_10     │Suma prestatii de ASIGURARI sociale suportate de angajator    │ N(15)│   │
│  │        │(conform Legi nr. 346/2002)                    │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│64 │B3_11     │Total venit asigurat din indemnizatii/prestatii          │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│65 │B3_12     │Total indemnizatie sanatate suportata de angajator (cf. OUG    │ N(15)│   │
│  │        │nr. 158/2005)                           │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│66 │B3_13     │Total indemnizatie sanatate suportata din FNUASS         │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │        │1 aparitie                            │    │   │
│  │  │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│67 │B4_1      │Total zile lucrate                        │ N(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│68 │B4_2      │Total zile somaj tehnic beneficiare de scutire          │ N(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│69 │B4_3      │Baza Contributie Individuala SOMAJ                │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│70 │B4_4      │Contributie Individuala SOMAJ                   │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│71 │B4_5      │Baza Contributie Individuala SANATATE               │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│72 │B4_6      │Contributie Individuala SANATATE                 │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│73 │B4_7      │Baza Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE plafonata     │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│74 │B4_8      │Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE             │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│75 │B4_14     │Baza de calcul pentru plata fondului de garantare         │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │  │0-1 aparitii                           │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│76 │C_1      │Tip asigurat alte entitati asimilate               │ N(2) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│77 │C_2      │Zile                               │ N(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│78 │C_3      │Zile concediu medical pentru accidente de munca          │ N(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│79 │C_4      │Indemnizatie pentru accidente de munca              │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│80 │C_5      │Total zile concediu medical (cf. OUG nr. 158/2005)        │ N(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│81 │C_6      │Baza Contributie Individuala SOMAJ                │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│82 │C_7      │Contributie Individuala SOMAJ                   │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│83 │C_8      │Baza Contributie Individuala SANATATE               │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│84 │C_9      │Contributie Individuala SANATATE                 │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│85 │C_10      │Baza Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE plafonata     │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│86 │C_11      │Contributie Individuala ASIGURARI SOCIALE             │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│87 │C_17      │Zile prestatii suportate din FAAMBP                │ N(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│88 │C_18      │Suma prestatii de ASIGURARI sociale suportate din FAAMBP     │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│89 │C_19      │Venit brut realizat                        │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │  │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │  │0-10 aparitii                           │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│90 │D_1      │Seria certificatului de concediu medical             │ C(5) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│91 │D_2      │Numarul certificatului de concediu medical            │ C(10)│ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│92 │D_3      │Seria certificatului de concediu medical initial         │ C(5) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│93 │D_4      │Numarul certificatului de concediu medical initial        │ C(10)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│94 │D_5      │Data acordarii certificatului medicai (zz.ii.aaaa)        │ D(10)│ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│95 │D_6      │Data inceput valabilitate CM                   │ D(10)│ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│96 │D_7      │Data incetare valabilitate CM                   │ D(10)│ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│97 │D_8      │Codul numeric personal al copilului                │ N(13)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│98 │D_9      │Codul indemnizatiei notat pe certificatul de concediu medical   │ C(2) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│99 │D_10      │Locul de prescriere a certificatului medical           │ N(2) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│100 │D_11      │Cod urgenta medico-chirurgicala                  │ C(3) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│101 │D_12      │Cod boala infectocontagioasa grupa A               │ C(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│102 │D_13      │Numarul avizului medicului expert                 │ C(10)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│103 │D_14      │Zile prestatii (zile lucratoare) suportate de angajator      │ N(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│104 │D_15      │Zile prestatii (zile lucratoare) suportate de FNUASS       │ N(2) │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│105 │D_16      │Total Zile prestatii (zile lucratoare) aferente concediului    │ N(2) │   │
│  │        │medical                              │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│106 │D_17      │Suma venituri ultimele 6 luni                   │ N(6) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│107 │D_18      │Numar de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni      │ N(3) │ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│108 │D_19      │Media zilnica a bazei de calcul                  │ N(6.4)│ DA │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│109 │D_20      │Indemnizatie sanatate suportata de angajator           │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│110 │D_21      │Indemnizatie sanatate suportata din FNUASS            │ N(15)│   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │  │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │  │                                 │    │   │
├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤
│  │ │                                 │    │   │
└────┴───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┘

OBS. Se va pune gratuit la dispozitia contribuabililor schema XSD a fisierului XML.

- Publicitate -

4 COMENTARII

 1. […] a obligatiilor prevazute in Nomenclatorul “Creante fiscale” din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind […]