Codul Fiscal 2011: Autoritatea fiscala centrala

72

Ministerul Finantelor Publice este Autoritatea fiscala centrala.
Autoritatea fiscala centrala are rolul de a coordona aplicarea unitara a prevederilor legislatiei fiscale.

Codul Fiscal 2010: Articolul 7 alin. (1)

(1) In intelesul prezentului cod, cu exceptia titlului VI, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

Codul Fiscal 2011: Articolul 7 alin. (1) pct. 5^1

(1) In intelesul prezentului cod, cu exceptia titlului VI, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
5^1. autoritate fiscala centrala – Ministerul Finantelor Publice, institutie cu rolul de a coordona aplicarea unitara a prevederilor legislatiei fiscale;

Legenda: 1.text legal adaugat; 2. text legal abrogat; 3. text legal modificat.

- Publicitate -