2011-04-14 – Modificat de OpANAF nr. 1.957/2011 din 4 aprilie 2011 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
2008-12-23 – Modificat de OpANAF nr. 1748/2008 din 16 decembrie 2008 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
2008-09-22 – Versiune consolidata: OpANAF-986-2008-procedura-HG-686-2008-calcul-taxa-poluare-Vconsolidata-22-09-2008.pdf
2008-09-22 –  Modificat de OpANAF nr. 1261/2008 (via mfinante.ro) din 12 septembrie 2008 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule (publicat in MOf. nr. 661 din 22 septembrie 2008)
2008-07-02 – Versiune initiala: OpANAF-986-2008-procedura-HG-686-2008-calcul-taxa-poluare-Vinitiala.pdf
2008 – Publicat in: MOf. nr. 498 din 2 iulie 2008

ORDINUL nr. 986/2008 din 30 iunie 2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

in baza prevederilor art. 3 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 686/2008, si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

- publicitate -

ART. 1
Se aproba Procedura privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, prevazuta in anexa nr. 1.
ART. 2
Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) „Referat de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule”, prevazut in anexa nr. 2;
b) „Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule”, cod 14.13.02.50, prevazuta in anexa nr. 3.
c) „Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing”, cod 14.13.02.50/1, prevazuta in anexa nr. 4.
ART. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor de decizii prevazute la art. 2 sunt prezentate in anexa nr. 5.
ART. 4
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Daniel Chitoiu
Bucuresti, 30 iunie 2008.
Nr. 986.

ANEXA 1 Procedura privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
Anexa 1 la procedura Centralizator privind autovehiculele în leasing (anexa la Cererea nr. …./…..)
Anexa 2 la procedura Evidenta cererilor de stabilire a taxei pe poluare
ANEXA 2 Referat de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule
ANEXA 3
Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule
ANEXA 4
Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing
ANEXA 5
Caracteristici de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale formularului de decizii

12 COMENTARII

 1. […] a publicat online pentru dezbatere publica Proiectul de ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehiculeReferinte: […]

 2. […] Pe 25 iunie 2009, Comisia Europeana a dat publicitatii comunicatul de presa IP/09/1012 cu privire la faptul ca solicita Romaniei sa isi modifice legislatia in ceea ce priveste aplicarea taxei pe poluare pentru autoturisme. Cadrul legal national este format din OUG nr.50/2008, ultima data modificata de OUG nr. 7/18-02-2009, HG nr.686/2008 si OpANAF nr. 986/30-06-2008. […]

 3. Pentru autovehicule din categoria M1cu norma de poluare Euro 3, 4, 5, si 6 este necesara mentionarea emisiilor de CO2 in CIV (de la RAR).

  Acte necesare pentru plata taxei pe poluare:
  a) cerere de mana;
  b) cartea de identitate a vehiculului, original si copie;
  c) in cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora, original si copie, certificat de un traducator autorizat

  La depunerea cererii i se va comunica solicitantului data la care se poate prezenta pentru ridicarea deciziei de calcul al taxei pe poluare, respectiv in maxim 2 zile lucratoare de la depunerea documentatiei complete.

  Atunci cand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule platita in perioada 1 ianuarie 2007 – 30 iunie 2008, potrivit prevederilor din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, este mai mare decat taxa pe poluare rezultata din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, contribuabilul poate solicita restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa platita.
  Sumele se restituie, la cererea contribuabilului, persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala.

  Acte necesare pentru restituirea diferentei de taxa:
  a)cerere tip;
  b)documentul care sa ateste efectuarea platii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule;
  c)cartea de identitate a vehiculului, original si copie;
  d)certificatul de inmatriculare, original si copie;
  e)in cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora, original si copie, certificat de un traducator autorizat

  Cererile depuse de catre contribuabil se solutioneaza de catre organul fiscal in termen de 45 de zile de la inregistrare.

  Restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa platita se face de catre organul fiscal competent, in contul bancar indicat de catre solicitant prin cererea sa de restituire.
  Pentru contribuabilii persoane fizice care nu au indicat, prin cererea de restituire, contul bancar in care doresc restituirea, aceasta poate fi efectuata, in numerar, la ghiseul unitatii trezoreriei statului.

  Pentru detalii accesati urmatoarele: Ordin 986/2008, cerere de restituire HG norme OUG50, OUG 50, declaratie propria raspundere, grila cote de reducere.