Codul Fiscal 2011: Declararea, retinerea si plata impozitului pe dividende

208

Corelari tehnice referitoare la exceptiile de la plata impozitului pe dividende.

Codul Fiscal 2010: articolul 36 alineatul (4)
(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana:
a) unei alte persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora inclusiv;
b) fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat;
c) organelor administratiei publice care exercita, prin lege, drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului la acele persoane juridice romane.

Codul Fiscal 2011: articolul 36 alineatul (4) si (4^1)
(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana
unei alte persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora inclusiv.
(4^1) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor distribuite/platite de o persoana juridica romana:
a) fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat;
b) organelor administratiei publice care exercita, prin lege, drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului la acele persoane juridice romane.

Legenda: 1.text legal adaugat; 2. text legal abrogat; 3. text legal modificat.

- Publicitate -