Fiscalitatea in Romania 2009-2013 – Pozitia Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania AOAR – comunicat de presa din 14 iulie 2008
Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania are 10 prioritati legate de domeniul fiscal:
PRIORITATE 1 – prezentarea spre dezbatere publica, cu grupurile interesante, a unei strategii fiscale pe perioada 2009-2013
PRIORITATE 2 – respectarea stricta a unei perioade de min. 6 luni pentru orice modificare de natura fiscala; introducerea legala a unor perioade tranzitorii si de conformare de min. 1 an.
PRIORITATE 3 – respectarea stricta a obligatiei prezentarii de evaluari a impactului oricarei masuri fiscale preconizate
PRIORITATE 4 – elaborarea bugetului multinational 2009-2013, in conformitate cu recomandarile CE si ale FMI. Obligativitatea construirii unor bugete bazate pe Programe de dezvoltare economica si sociale cu precizarea de obiective si criterii de performanta ce trebuie realizate
PRIORITATE 5 – reducerea cu 10% a cheltuielilor la nivelul administratiei centrale si locale prin realizarea de proceduri care sa permita informatizarea activitatii. Se asigura suplimentar cresterea operativitatii si reducerea coruptiei din sistemul public.
PRIORITATE 6 – Informatizarea completa a sistemului fiscal si reducerea la minimul necesar a relatiei contribuabil-functionar fiscal; cresterea portabilitatii bazelor de date intre institutii publice
PRIORITATEA 7 – revederea Codului Fiscal si a nomelor de aplicare aferente, in scopul eliminarii totale a textelor inutile, generatopare de confuzii si interpretari. Reducerea, pana la eliminare, a oricaror alte metode (ordine ministru, circulare, ordine ANAF s.a.) prin care se dau intepretari unor prevederi mentinute neclare in documentele de baza
PRIORITATEA 8 – publicarea “registrului fiscal” care sa contina atat impozitele de natura fiscala dar si toate taxele, tarifele s.a (impozite parafiscale)
PRIORITATE 9 – descentralizarea progresiva si consistenta a sistemului de colectare a taxelor si impozitelor concomitent cu cresterea responsabilitatii administratiilor locale in dezvoltare economica a regiunii si asigurarea suplimentara, cresterea operativitatii si reducerea coruptiei din sistemul public.
PRIORITATE 10 – cresterea accentuate a utilizarii fondurilor publice prin stimularea implicarii pronuntate a sectorului privat in furnizarea de servicii in domeniul scolar, sanatate, transport, frunizarea de agent termic, transport s.a.

- Publicitate -