OUG 117/2010 – Art. XII: Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane se completeaza

53

ART. XII din OUG 117/2010
Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
– La articolul 33, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu urmatorul cuprins:
„(2) Platile contributiilor la sistemele de asigurari sociale pentru victimele traficului de persoane se fac de catre autoritatile administratiei publice locale din bugetele locale, din sumele primite cu aceasta destinatie de la bugetul de stat.
(3) Sumele necesare platii contributiilor la sistemele de asigurari sociale pentru victimele traficului de persoane de catre autoritatile administratiei publice locale se aloca, anual, integral, prin legea bugetului de stat din unele venituri ale bugetului de stat, prin cuprinderea distincta in bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(4) Procedura privind virarea catre bugetele locale a sumelor prevazute la alin. (3), precum si plata contributiilor la sistemele de asigurari sociale pentru victimele traficului de persoane catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate se aproba prin hotarare a Guvernului.”

- Publicitate -