OUG 117/2010 – Art. XI: Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale se modifica

150

ART. XI din OUG 117/2010
Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, litera a) va avea urmatorul cuprins:
„a) angajator – persoana fizica sau persoana juridica, cu exceptia institutiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ce poate sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca, in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;”.
2. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. – Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la Fondul de garantare in cota prevazuta de lege, aplicata asupra veniturilor care constituie, potrivit legii, baza de calcul al acestei contributii, realizate de salariatii incadrati cu contract individual de munca, potrivit legii, inclusiv de salariatii care cumuleaza pensia cu salariul, in conditiile legii.”
3. La articolul 8, alineatul (3) se abroga.

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. […] fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februar … Art. XI: Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata cr… ART. XI din OUG 117/2010 Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de […]