OUG 117/2010 – Art. VI: Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se va republica

56

ART. VI din OUG 117/2010
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

- Publicitate -

1 COMENTARIU