OUG 117/2010 – Art. II: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale se modifica

49

ART. II din OUG 117/2010
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul II va avea urmatorul cuprins:
„Art. II. – La calculul castigului net si al impozitului pe venit aferent in cazul transferului titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pentru anul 2010, se aplica urmatoarele reguli:
1. Pentru perioada 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010 se determina castigul net/pierderea neta aferent/aferenta acestei perioade in functie de perioada de detinere si se asimileaza castigului net anual/pierderii nete anuale. Impozitul se determina prin aplicarea cotelor de impunere de 1% si, respectiv, 16% la castigul net aferent perioadei, asimilat castigului net anual.
2. Pierderea neta aferenta perioadei 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010 asimilata pierderii nete anuale se compenseaza cu castigul net asimilat castigului net anual aferent perioadei 1 iulie 2010-31 decembrie 2010.
Daca in urma compensarii rezulta pierdere, aceasta se reporteaza numai asupra castigului net anual aferent anului 2011.
3. Pentru perioada 1 iulie 2010-31 decembrie 2010 se determina castigul net/pierderea neta aferent/aferenta acestei perioade si se asimileaza castigului net anual/pierderii nete anuale.
Impozitul aferent perioadei se determina prin aplicarea cotei de 16% la castigul net aferent perioadei, asimilat castigului net anual din care se deduce pierderea neta aferenta perioadei 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010.
Pierderea neta aferenta perioadei 1 iulie 2010-31 decembrie 2010 se asimileaza pierderii nete anuale si se reporteaza potrivit prevederilor art. 80^1 alin. (2) si (3).”
2. Alineatele (13) si (27) ale articolului III vor avea urmatorul cuprins:
„(13) Platitorii de venit, in vederea declararii evidentei nominale a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala si a contributiilor individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj corespunzatoare veniturilor respective, au obligatia de a depune lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile de natura profesionala, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate prevazuta la art. 296^19 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
…………………………………………………………
(27) Sumele reprezentand contributii achitate in plus fata de obligatia fiscala, cele platite ca urmare a unei erori de calcul, precum si cele platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale se restituie sau se compenseaza, la cererea asiguratului, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
3. Sintagma „de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat” din cuprinsul art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, cu modificarile ulterioare, se inlocuieste cu sintagma „de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat”.

- Publicitate -