OUG 117/2010: Prezenta ordonanta de urgenta transpune in legislatia nationala:

47

Prezenta ordonanta de urgenta transpune in legislatia nationala:
– art. 3 din Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 44 din 20 februarie 2008;
– Directiva 2009/162/UE a Consiliului din 22 decembrie 2009 de modificare a anumitor dispozitii ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 10 din 15 ianuarie 2010;
– Directiva 2010/23/UE a Consiliului din 16 martie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, cu privire la aplicarea optionala si temporara a mecanismului de taxare inversa pentru prestarea anumitor servicii care prezinta risc de frauda, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 20 martie 2010; si
– Directiva 2010/12/UE a Consiliului din 16 februarie 2010 de modificare a directivelor 92/79/CEE , 92/80/CEE si 95/59/CE privind structura si nivelurile accizelor aplicate tutunului prelucrat si a Directivei 2008/118/CE , publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 50 din 27 februarie 2010.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemneaza: —————
Ministrul finantelor publice, Gheorghe Ialomitianu
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Ioan Nelu Botis
Ministrul sanatatii, Cseke Attila
Ministrul administratiei si internelor, Constantin-Traian Igas
Ministrul culturii si patrimoniului national, Kelemen Hunor
Secretariatul de Stat pentru Culte, Nicolae Adrian Lemeni, secretar de stat

Bucuresti, 23 decembrie 2010.
Nr. 117.

- Publicitate -