Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Valcea informeaza ca, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 891/2010, au fost aduse o serie de modificari si completari Titlului III „Impozit pe venit”, pe care le prezentam, sintetic, mai jos.

 • Contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale in vigoare, sunt venituri impozabile.
 • Nu sunt cheltuieli deductibile, in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2011, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
 • – vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
  – vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
  – vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi.

 • Vor fi impusi la norma de venit numai contribuabilii care realizeaza venituri comerciale (fapte de comert, prestari de servicii, practicarea unei meserii), fiind excluse activitatile care genereaza venituri din profesii libere si din drepturi de proprietate intelectuala iar determinarea venitul net anual se face pe baza normelor de venit de la locul desfasurarii activitatii.
 • Pot fi impusi la norma de venit si contribuabilii care desfasoara activitatea in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, norma de venit fiind stabilita pentru fiecare membru asociat.
 • În situatia in care un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri comerciale, venitul net din aceste activitati se stabileste prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati.
 • Sunt considerate venituri din activitati independente veniturile realizate de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. Veniturile realizate de persoanele fizice se impoziteaza cu cota de 3%, impozit care se calculeaza, retine, declara si se plateste la bugetul de stat de catre persoana juridica pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul pe venitul microintreprinderilor.
 • Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente prevazute la art. 52 (drepturi de proprietate intelectuala; vanzarea bunurilor in regim de consignatie; activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil; activitati de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara), pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, in cota de 16%. Optiunea se exercita in scris in momentul incheierii fiecarui raport juridic/contract si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestuia.
 • Se vor impozita veniturile a caror sursa nu a fost identificata, respectiv orice venituri constatate de organele fiscale, in conditiile Codului de Procedura Fiscala, cu cota de 16%.
 • Castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se va determina ca diferenta intre castigul net anual si pierderile reportate din anii fiscali anteriori. Pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, stabilita prin Declaratia privind venitul realizat, se recupereaza din castigurile nete anuale obtinute in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi.
 • Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 7 ani consecutivi;dreptul la report este personal si netransmisibil;pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei de 7 ani, reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului. Pierderile nete anuale din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise provenind din strainatate se reporteaza si se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura si sursa, realizate in strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in urmatorii 7 ani fiscali.
 • Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si/sau venituri din activitati agricole si care in cursul anului fiscal isi inceteaza activitatea, precum si cei care intra in suspendare temporara a activitatii, au obligatia de a depune la organul fiscal competent o declaratie insotita de documente justificative, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, in vederea recalcularii platilor anticipate.
 • Declaratia de impunere se inlocuieste cu Declaratia privind venitul realizat al carei termen de depunere este 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului fata de 25 mai. Acest formular se depune de catre contribuabilii care realizeaza individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, determinate in sistem real, precum si de catre contribuabilii care obtin venituri din transferuri de titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, venituri din vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract.
 • Nu depun declaratia privind venitul realizat contribuabilii care realizeaza:
 • – venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate;
  – venituri din activitati independente prevazute la art. 52, a caror impunere este finala:din drepturi de proprietate intelectuala; vanzarea bunurilor in regim de consignatie;activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;activitatii desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil; activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
  – venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente pentru care platile anticipate de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, impunerea este finala, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate;
  – venituri sub forma de salarii si asimilate salariilor;
  – venituri din investitii, premii si jocuri de noroc a caror impunere este finala;
  – venituri din pensii;
  – venituri din activitati agricole, a caror impunere este finala;
  – venituri din transferul proprietatilor imobiliare;
  – venituri din alte surse.

 • Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal pe baza „Declaratiei privind venitul realizat”, si nu de contribuabili. Organul fiscal emite decizia de impunere, iar diferentele de impozit ramase de achitat se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei.

[sursa: finantevalcea.ro 05-01-2011]

- Publicitate -