Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Valcea informeaza ca, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 891/2010, au fost aduse o serie de modificari si completari Titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata”.
Noul act normativ a fost adoptat avand in vedere necesitatea perfectionarii continue a legislatiei fiscale, conjunctura economica actuala, precum si necesitatea promovarii unor modificari ca urmare a solicitarilor mediului de afaceri si ca urmare a transpunerii in legislatia nationala si a aplicarii de la 1 ianuarie 2011 a noilor prevederi ale directivelor europene cu incidenta fiscala.
În articolul de mai jos prezentam, sintetic, principalele modificari cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2011.

 • Prin modificarile aduse de ordonanta, se acorda dreptul de deducere a taxei pentru achizitiile efectuate in cadrul procedurii de executare silita de catre o persoana impozabila de la un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), sau de la o persoana impozabila in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii.
 • Limitarea dreptului de deducere a TVA pentru achizitia de vehicule rutiere si achizitia de combustibil, se prelungeste pana la data de 31 decembrie 2011.
 • Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depaseste plafonul de scutire de taxa, poate solicita pana la data de 20 ianuarie a anului urmator scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului special de scutire. Anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat scoaterea din evidenta, respectiv din data de 1 februarie. În ultimul decont depus, persoana impozabila are obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa pentru stocuri de bunuri mobile, mijloace fixe amortizabile, bunuri imobile. Daca ulterior scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, persoana impozabila realizeaza in cursul unui an calendaristic o cifra de afaceri mai mare sau egala cu plafonul de scutire, are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA si sa-si exercite dreptul de a efectua ajustarile de taxa.
 • Persoanele impozabile care figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi si persoanele impozabile aflate in inactivitate temporara inscrisa in Registrul Comertului, carora li s-a anulat codul de inregistrare in scopuri de TVA, au obligatia sa solicite organelor fiscale competente inregistrarea in scopuri de TVA, daca inceteaza situatia care a condus la scoaterea lor din evidenta, fara a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi in anul calendaristic respectiv.
 • Persoanele impozabile care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA nu mai au obligatia depunerii, pana la 25 ianuarie, inclusiv, a declaratiei de mentiuni in care sa inscrie cifra de afaceri din anul precedent, cod 094.
 • Persoanele care sunt inregistrate special in scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal, si care au obligatia platii taxei pentru achizitiile de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, au obligatia sa depuna decontul special de taxa pentru respectivele achizitii intracomunitare inainte de inmatricularea lor, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare.
 • În cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport, care nu sunt noi, efectuate de persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal, in vederea inmatricularii, organele fiscale competente vor elibera un certificat care sa ateste plata taxei in Romania sau din care sa rezulte ca nu se datoreaza taxa in Romania, in conformitate cu prevederile legale.
 • Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA a caror cifra de afaceri realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar de la data aderarii, vor comunica printr-o notificare scrisa organelor fiscale, pana la 25 februarie, inclusiv, a anului urmator, suma totala a livrarilor/prestarilor de servicii efectuate catre persoane inregistrate respectiv neinregistrate in scopuri de TVA, precum si suma taxei aferente.
 • Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA a caror cifra de afaceri realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar de la data aderarii,excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport rutier de persoane, vor comunica printr-o notificare scrisa organelor fiscale, pana la 25 februarie, inclusiv, a anului urmator, suma totala a livrarilor/prestarilor de servicii efectuate catre persoane inregistrate respectiv neinregistrate in scopuri de TVA, suma taxei aferente, precum si suma totala si taxa aferenta achizitiilor de la persoane inregistrate respectiv neinregistrate in scopuri de TVA.
 • Persoanele impozabile inregistrate in Registrul Operatorilor Intracomunitari isi pastreaza aceasta calitate, in cazul modificarii tipului de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153 sau 153 indice 1 din Codul Fiscal, cu actualizarea corespunzatoare a informatiilor din acest registru.
 • Masurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul Fiscal se aplica si pentru transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile in conformitate cu art.12 din directiva, precum si transferul altor unitati care pot fi utilizate de operatori in conformitate cu aceeasi directiva.

[sursa: finantevalcea.ro 04-01-2011]

- publicitate -

1 COMENTARIU

 1. Buna vreau sa imatriculez o masina care :
  1. are 3 luni de la data primei imatriculari intr_un stat al comunitatii europeni
  2.are peste 6000km
  Este considerat vehicul nou? trbue sa platesc tva de 25% va rog ajutatima ca am ajuns cu toate actele am facut rar am platit taxa de poluare etc etc trebuia sa iau nr si un nene a zis stop cum e cu legile in tara noastra doi zic ca e veche 1 zice ca e noua ajutatima va rog