Pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei sunt contribuabilii ai sistemelor de asigurari sociale, incepand cu 1 ianuarie 2011. [conform art. 296^3 lit. d) din Codul Fiscal, astfel cum a fost modificat prin OUG 117/2010, denumit in continuare Codul Fiscal 2011]

Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, prin casele judetene de pensii, si entitatile care platesc venituri din pensii, calculeaza, retin, platesc si, dupa caz, suporta, potrivit prevederilor legale, contributii sociale obligatorii, in numele asiguratului, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depasesc 740 lei. [conform art. 296^3 lit. f) pct. 4 si 5 din Codul Fiscal 2011]

Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta veniturile din pensii care depasesc 740 de lei. Contributia lunara se datoreaza asupra acestor venituri, iar prin aplicarea cotei de contributie nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 de lei. [conform art. 296^9 din Codul Fiscal 2011]

Contributia datorata de pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 de lei este de 5,5% aplicata asupra acestor venituri si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 de lei. [conform art. 259 (2) din Legea 95/2006, astfel cum a fost modificata prin OUG 117/2010]

1. Exemplu de calcul:
Venit din pensii BRUT = 1.500 lei
CASS = 5.5% x 1.500 lei = 82,5 lei
Venit din pensii impozabil = 1.500 lei -1.000 lei – 82,5 lei = 417,5 lei
Impozit pe venitul din pensii = 16% x 417,5 lei = 66,8 lei
Total cost fiscal = 82,5 lei + 66,8 lei = 149,3 lei
Venit din pensii NET = 1.500 lei – 149,3 lei = 1.350,7 lei

- publicitate -

2. Exemplu de calcul:
Venit din pensii BRUT = 800 lei
CASS = 5.5% x 800 lei = 44 lei
Venit din pensii impozabil = 800 lei < 1.000 lei
Impozit pe venitul din pensii = 0 lei
Total cost fiscal = 44 lei
Venit din pensii NET = 800 lei – 44 lei = 756 lei

3. Exemplu de calcul:
Venit din pensii BRUT = 750 lei
CASS = 5.5% x 800 lei = 41,25 lei
Venit din pensii impozabil = 750 lei < 1.000 lei
Impozit pe venitul din pensii = 0 lei
Total cost fiscal = 10 lei = 41,25 lei – (740 lei – 750 lei + 41,25 lei)
Venit din pensii NET = 750 lei – 10 lei = 740 lei

3 COMENTARII