OpANAF 13/2011 – Formularul (096) – Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire

97

ORDINUL nr. 13/2011 din 10 Ianuarie 2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) „Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal“
2011-01-11 – Versiune Monitorul Oficial: OpANAF-13-2011-formularul-096
2011-01-11 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 25 din 11 Ianuarie 2011

ORDINUL nr. 13/2011 din 10 Ianuarie 2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) „Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal“

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 152 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. — Se aproba modelul si continutul formularului (096) „Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal”, cod 14.13.01.10.12, prevazut in anexa nr. 1.

Art. 2. — Instructiunile de completare a formularului mentionat la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 2.

Art. 3. — Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularului mentionat la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 3.

Art. 4. — Anexele nr. 1—3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5. — Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 7. — Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

p. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Mihai Gogancea-Vatasoiu
Bucuresti, 10 ianuarie 2011.
Nr. 13.

- Publicitate -