Art. 49 alin. (2^1) din Codul Fiscal, alineat introdus prin OUG 58/2010 aplicabil incepand cu 1 iulie 2010, precizeaza:
“(2^1) Venitul net anual dintr-o activitate independenta stabilit pe baza normei de venit nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii normei de venit, inmultit cu 12.”

Salariul de baza minim brut pe tara este 670 lei, prin urmare, norma de venit minima pe 2011 este de 8.040 lei/an.

Normele anuale de venit pentru PFA, contribuabili care realizeaza venituri din activitati independente si care isi desfasoara activitatea individual, fara angajati, sunt stabilite la nivel judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, conform competentelor acordate prin art. 49 alin. (2) din Codul Fiscal.

Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au urmatoarele obligatii:
– stabilirea nomenclatorului activitatilor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin HG nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare;
– stabilirea nivelului normelor de venit,
– publicarea acestora, anual, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.

Ministerul Finantelor Publice (MFP) are obligatia sa elaboreze criterii metodologice care contin reguli pentru stabilirea acestor norme de venit de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale.
Incepand cu anul 2010, prin modificarea art. 49 (2) din Codul Fiscal, Nomenclatorul activitatilor aprobat de MFP prin OMFP nr.1847/2003 are doar caracter orientativ pentru directiile teritoriale, acestea avand competenta de a stabili si activitatile independente aferente la nivel judetean.

- publicitate -

In baza art. 49 (2^1) din Codul Fiscal, Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au actualizat normele anuale de venit aprobate in anul 2010.

NORME ANUALE DE VENIT pe anul fiscal 2011 (via anaf.ro)

ALBACARAS-SEVERINHARGHITAPRAHOVA
ARADCALARASIHUNEDOARASATU MARE
ARGESCLUJIALOMITASALAJ
BACAUCONSTANTAIASISIBIU
BIHORCOVASNAILFOVSUCEAVA
BISTRITA-NASAUDDAMBOVITAMARAMURESTELEORMAN
BOTOSANIDOLJMEHEDINTITIMIS
BRASOVGALATIMURESTULCEA
BRAILAGIURGIUNEAMTVASLUI
BUZAUGORJOLTVALCEA
BUCURESTIVRANCEA