OMFP 172/2006 – Incadrarea produselor la categoria material lemnos TVA taxarea inversa

368

2009-09-03 – Versiune consolidata: OMFP-172-2006-material-lemnos-TVA-taxare-inversa-Vconsolidata-03-09-2009.pdf
2009-09-03 – modificat de OMFP nr. 2572/2009 din 31 august 2009 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplica taxarea inversa (MOf. nr. 608 din 3 septembrie 2009 – HTML)
2007-10-17 – Versiune consolidata: OMFP-172-2006-material-lemnos-TVA-taxare-inversa-Vconsolidata-17-10-2007.pdf
2007-10-17 – modificat de OMFP 1579/2007 din 11 octombrie 2007 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplica taxarea inversa (MOf. nr. 699 din 17 octombrie 2007)
2006-02-15 –  Publicat in MOf. nr. 142 din 15 februarie 2006

ORDINUL nr. 172/2006 din 6 februarie 2006 privind incadrarea produselor in categoria material lemnos pentru care se aplica taxare inversa

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, in baza prevederilor art. 5 si ale art. 160^1 alin. (2) lit. d)* din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile ulterioare, ale pct. 65^1 alin. (2) din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1
Potrivit pct. 65^1 alin. (2) din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare, bunurile care se incadreaza in categoria material lemnos, prevazute la art. 160^1 alin. (2) lit. d)* din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sunt urmatoarele: masa lemnoasa pe picior, precum si materialul lemnos prevazut la art. 2 lit. a) din Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 427/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2 *
Materialele lemnoase pentru care sunt aplicabile masurile de simplificare constand in taxarea inversa, prevazute la art. 160^1 din Legea nr. 571/2003 , sunt cele pentru care furnizorii au obligatia sa intocmeasca avizul de insotire pentru materiale lemnoase si facturi fiscale pentru materiale lemnoase, prevazute de Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 427/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare. Se excepteaza masa lemnoasa pe picior, pentru care nu este obligatorie intocmirea acestor documente specifice.

ART. 2 * *
Materialele lemnoase pentru care sunt aplicabile masurile de simplificare constand in taxarea inversa, prevazute la art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt cele pentru care furnizorii au obligatia sa intocmeasca avizul de insotire pentru materiale lemnoase, prevazut de Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 427/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare. Se excepteaza masa lemnoasa pe picior, pentru care nu este obligatorie intocmirea acestui document specific.

ART. 2
Materialele lemnoase pentru care sunt aplicabile masurile de simplificare constand in taxarea inversa, prevazute la art. 160 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt cele prevazute si definite la art. 2 din Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.996/2008, cu completarile ulterioare.

Adnotari:
*Art. 2 a fost modificat de ORDINUL nr. 1.579 din 11 octombrie 2007 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 172/2006 privind incadrarea produselor in categoria material lemnos pentru care se aplica taxarea inversa.
**Art. 2 a fost modificat de ORDINUL nr. 2572/2009 din 31 august 2009 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplica taxarea inversa.

ART. 3
În situatia in care pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin s-a aplicat taxarea inversa, prevazuta de art. 160^1* din Legea nr. 571/2003 , de catre persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata si pentru alte materiale lemnoase prelucrate sau semifabricate precum furnir, lemn densificat, placi din aschii de lemn, placaje, placi fibrolemnoase si altele asemenea, pentru care nu era obligatorie intocmirea documentelor specifice prevazute la art. 2, taxarea inversa ramane valabil aplicata atat la furnizor, cat si la beneficiar.
Adnotari:
*art. 160^1 a fost abrogat de pct. 139 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006. Aplicarea masurilor de simplicare pentru material lemnos este prevazuta la art. 160 alin. (1) lit. c).

Ministrul finantelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Bucuresti, 6 februarie 2006.
Nr. 172.
———

- Publicitate -

1 COMENTARIU