In sedinta din 18 ianuarie 2011, Consiliul UE a ajuns la un acord politic cu privire la un proiect de regulament privind stabilirea unor noi masuri de punere in aplicare Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun de taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Proiectul de regulament reformeaza Regulamentul 1777/2005 si clarifica anumite aspecte ale directivei TVA (2006/112/CE), cu obiectivul de a asigura o mai buna conformare cu obiectivele pietei interne a UE.

Proiectul de regulament prevede:
– masuri de punere in aplicare a Directivei 2008/8/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor;
– adaptarea Regulamentului 1777/2005 la Directiva TVA, reformata in 2006;
– masuri de punere in aplicare pentru alte elemente ale Directivei TVA.

Regulament va fi adoptat fara discutii in cadrul unei viitoare reuniuni a Consiliului Uniunii Europene.

Referinte:
– Propunere de regulament al Consiliului de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata – LIMITE 16805/10 ro
– amendament Germania – LIMITE 16805/10 COR1 ro
– comunicat de presa – consilium.europa.eu

- Publicitate -