AC8-3 (1) Nu sunt venituri impozabile:
a) veniturile obtinute prin aplicarea efectiva in tara de catre titular sau, dupa caz, de catre licentiatii acestuia a unei inventii brevetate in Romania, incluzand fabricarea produsului sau, dupa caz, aplicarea procedeului, in primii 5 ani de la prima aplicare, calculati de la data inceperii aplicarii si cuprinsi in perioada de valabilitate a brevetului; AC8-3
b) venitul obtinut de titularul brevetului prin cesionarea acestuia.
AC8-3 (2) De prevederile alin. (l) beneficiaza persoanele fizice care exploateaza inventia, respectiv titularul brevetului aplicat. AC8-3

- Publicitate -

4 COMENTARII