OMEF 1857/2007 Solutionarea deconturilor TVA cu sume negative

87

2009-07-10 – completare cadru legal prin OpANAF nr. 1308/2009 din 02 iulie 2009 privind unele masuri pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, precum si pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentand taxa pe valoarea adaugata aprobata prin decizia de rambursare (Publicat in MOf. nr. 476 din 10 iulie 2009)
2007-12-11 –  Versiune consolidata: OMEF-1857-2007-solutionare-decont-TVA-negativ-Vconsolidata-11-12-2007.pdf
2007-12-11 –  modificat de Rectificarea nr. 1857/2007
2007-11-01 –  aplicabil începând cu luna noiembrie 2007, în continuare la OMFP 967/2005
2007-11-20 – Publicat in MOf. nr. 785 din 20 noiembrie 2007

ORDINUL nr. 1857/2007 din 1 noiembrie 2007 privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

- Publicitate -

2 COMENTARII