CE: Comunicare privind propuneri in ceea ce priveste preturile de transfer

97

Pe 25 ianuarie 2011, Comisia Europeana a adoptat o comunicare privind liniile directoare pentru probleme tehnice in ceea ce priveste preturile de transfer.

Referinte:
COM(2011)16F – COMUNICARE  COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL EUROPEAN privind lucrarile Forumului comun al UE pentru preturile de transfer in perioada aprilie 2009 – iunie 2010 si propunerile aferente 1. Îndrumari pentru serviciile intra-grup cu valoare adaugata mica si 2. Posibile abordari ale cazurilor triunghiulare non-UE – PDF

- Publicitate -