ANAF: Proiect Ordin privind actualizarea, din oficiu, a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii si contributiile sociale si procedura de declarare

116

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat online pentru dezbatere publica Proiectul de Ordin privind actualizarea, din oficiu, a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii si contributiile sociale si procedura de declarare a obligatiilor prevazute in Nomenclatorul „Creante fiscale” din Anexa nr.2 la Hotararea Guvernului nr.1397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, aferente unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011.

Referinte:
Proiect Ordin
Anexa 1 – Situatia privind impozitul pe venitul din salarii, defalcat pe sedii secundare, aferent unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011
Anexa 2 – Situatia privind rectificarea impozitului pe venitul din salarii, defalcat pe sedii secundare, aferent unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011

- Publicitate -