ANAF: Livrarea intracomunitara de bunuri RO –> UE

7203

Livrari intracomunitare de bunuri din Romania catre un alt stat membru UE: – art. 128 alin. (9) -(14)
1. Ce este o livrare intracomunitara de bunuri?
2. Unde se considera ca are loc o livrare intracomunitara?
3. Este livrarea intracomunitara de bunuri scutita de TVA?
4. Care sunt obligatiile de raportare ale furnizorului din Romania pentru livrarile intracomunitare scutite de TVA?

1. Ce este o livrare intracomunitara de bunuri?
O livrare intracomunitara de bunuri reprezinta o livrare de bunuri care sunt transportate dintr-un stat membru UE catre alt stat membru de catre furnizor, cumparator sau de alta persoana, în numele unuia dintre acestia (transportator). Livrarile prevazute la pct. V nu vor fi considerate livrari intracomunitare si nu se supun regulilor declarative specifice acestor livrari.
Transferul (livrarea intracomunitara asimilata) reprezinta transportul, de catre o persoana impozabila, de bunuri apartinand activitatii sale economice din Romania într-un alt Stat Membru, pentru a fi utilizate în scopul desfasurarii activitatii sale economice în acel Stat Membru. Acest transfer este asimilat în Romania unei livrari intracomunitare efectuata cu plata. Transferul este tratat ca si o livrare intracomunitara, fiind o operatiune asimilata si avand aceleasi reguli ca si livrarile intracomunitare obisnuite, desi nu are loc un transfer de drept de proprietate.

Exemple de transferuri:
– o companie din Romania contruieste un bun imobil în Belgia, pentru realizarea caruia transporta materiale de constructii din Romania în Belgia;
– o companie din Italia importa în Romania bunuri din Ucraina, pe care le transporta apoi în Italia;
– o companie din Marea Britanie importa bunuri în Romania, pe care le da spre prelucrare unei companii din Romania, produsele finite fiind transportate apoi în Marea Britanie.

2. Unde se considera ca are loc o livrare intracomunitara?
Locul unei livrari intracomunitare de bunuri se considera a fi locul unde se gasesc bunurile în momentul cand începe transportul. Astfel, daca atunci cand începe transportul, bunurile se gasesc în Romania, locul respectivei livrari va fi Romania.

3. Este livrarea intracomunitara de bunuri scutita de TVA?
O livrare intracomunitara de bunuri din Romania catre un alt stat membru UE este scutita de TVA, daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:
– bunurile sunt transportate din Romania catre un alt stat membru UE;
– furnizorul este persoana impozabila, înregistrata normal în scopuri de TVA în Romania
(exceptie în cazul mijloacelor de transport noi);
– cumparatorul este înregistrat în scopuri de TVA în alt stat membru UE (detine un cod valid de TVA precedat de codul ISO care indica Statul Membru) si comunica acest cod de TVA furnizorului pentru a-l înscrie în facturi fiscale (exceptie în cazul mijloacelor de transport noi si al produselor accizabile). În cazul transferului, persoana care îsi transporta bunurile în alt Stat Membru va trebui sa fie înregistrata în scopuri de TVA în alt Stat Membru pentru a aplica scutirea de TVA.

4. Care sunt obligatiile de raportare ale furnizorului din Romania pentru livrarile intracomunitare scutite de TVA?
– sa emita o factura (autofactura în cazul transferului) în care sa mentioneze codul de
înregistrare în scopuri de TVA al cumparatorului (sau propriul cod de TVA din alt Stat Membru, în cazul transferului) si o mentiune referitoare la prevederile aplicabile relevante pentru scutire;
– sa raporteze operatiunea în rubrica aferenta livrarilor intracomunitare de bunuri scutite de TVA din decontul de TVA;
– sa înscrie operatiunea în Declaratia recapitulativa privind livrarile si achizitiile intracomunitare de bunuri. Aceasta declaratie se depune pentru fiecare trimestru calendaristic si trebuie sa cuprinda toate livrarile intracomunitare scutite efectuate în acel trimestru.
– În cazul livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi efectuate catre orice persoana sau produse accizabile livrate catre persoane impozabile sau persoane juridice neimpozabile, pentru care clientul nu a comunicat un cod valabil de TVA din alt Stat Membru, facturi fiscale se emite aplicand scutirea de TVA, în baza documentelor care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania în alt Stat Membru. Aceste livrari intracomunitare nu se declara în Declaratia recapitulativa privind livrarile si achizitiile intracomunitare de bunuri.

sursa: brosura (aprilie 2008) ANAF Livrari intracomunitare si achizitii intracomunitare de bunuri

- Publicitate -

1 COMENTARIU