Pe 25 ianuarie 2010, Comisia Europeana (CE) a publicat un Raport al raspunsurilor primite in urma consultarii publice cu privire la problemele legate de dubla impunere in interiorul Uniunii Europene.

Pe scurt, Raportul CE precizeaza ca:

Rezultatele consultarii publice par sa confirme ca, in pofida numeroaselor initiative planificate si in curs, de exemplu: posibilul CCCTB, Forumul unit al UE pentru preturile de transfer, obstacole identificate in 2001 raman si exista, de asemenea, au aparut unele probleme suplimentare care urmeaza sa fie abordate, cum ar fi:
• Insuficienta instrumentelor existente pentru a aborda situatiile de dubla impunere. in special:
o Domeniul de aplicare al directivei privind dobanzile si redeventele nu acopera detinerile indirecte;
o MAP prevazut de Conventia de arbitraj si de dubla impozitare nu permite o rezolutie in timp util a litigiilor;
o Conventiile fiscale privind dubla impunere nu acopera situatiile triunghiulare;
o Scopul conventiilor privind dubla impozitare este prea ingust (de exemplu, taxele pentru mosteniri si cadouri nu sunt acoperite);
• Functionarea improprie a instrumentelor existente pentru a calmarea dublei impuneri, in special:
o Lipsa de o interpretare coerenta a conventiilor privind dubla impozitare intre Statele membre determina conflicte de calificare (in principal, conceptul de redevente, venituri de afaceri, dividende, sediile permanente);
o Punerea in aplicare la nivelul statelor membre ale conventiilor privind dubla impozitare poate duce la adoptarea unor cerinte procedurale, care sunt, in practica, inconsecvente si priveaza contribuabililor de drepturile prevazute deconventii;

In concluzie, se pare ca si aceste dificultati, creeaza impresia generala ca problemele fiscale transfrontaliere sunt complexe in ansamblu.

Referinte:
– Raport CE consultare publica cu privire la problemele legate de dubla impunere – PDF

- Publicitate -