Achizitii intracomunitare efectuate de „Grupul celor 3”:
1. Cine sunt membrii „Grupului celor 3”?
2. În ce conditii se aplica regulile specifice achizitiilor intracomunitare efectuate de un membru al ,,Grupului celor 3” în Romania?
3. Cand nu se datoreaza TVA în Romania pentru o astfel de achizitie intracomunitara?
4. Exista situatii în care se datoreaza TVA în Romania pentru o astfel de achizitie intracomunitara?
5. Ce se întampla daca un membru al ,,Grupului celor 3” depaseste plafonul sau daca opteaza pentru taxarea achizitiilor sale intracomunitare în Romania?
6. Care sunt obligatiile de raportare pentru aceste achizitii intracomunitare?
7. Achizitii intracomunitare versus vanzari la distanta

1. Cine sunt membrii „Grupului celor 3”?
„Grupul celor 3” este format din:
– întreprinderi mici; – art. 152
– alte persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, care efectueaza doar operatiuni scutite fara drept de deducere (de ex., banci, companii de asigurari, organizatii non-profit, spitale etc.); – art. 141 alin. (2)
– persoane juridice neimpozabile (în special institutiile publice, pentru activitatile desfasurate în calitate de autoritati publice). – art. 127 alin. (4)
În unele State Membre, micilor producatori agricoli care functioneaza conform regimului cu cota forfetara li se aplica, de asemenea, aceste reguli si, în acest caz, vom vorbi despre „Grupul celor 4”.

2. În ce conditii se aplica regulile specifice achizitiilor intracomunitare efectuate de un membru al ,,Grupului celor 3” în Romania?
Pentru a aplica aceste reguli, trebuie îndeplinite urmatoarele conditii:
– bunurile sa fie cumparate din alt Stat Membru de catre un membru al „Grupului celor 3” din Romania;
– bunurile sa fie transportate din alt stat membru UE în Romania;
– bunurile sa nu fie produse accizabile (alcool si bauturi alcoolice, uleiuri minerale si tutun prelucrat) sau mijloace de transport noi.

3. Cand nu se datoreaza TVA în Romania pentru o astfel de achizitie intracomunitara?
Membrii ,,Grupului celor 3” nu datoreaza TVA în Romania pentru achizitiile intracomunitare efectuate, daca:
– suma totala a achizitiilor intracomunitare efectuate de respectivul membru al grupului în anul curent sau precedent nu depaseste echivalentul în RON al plafonului pentru achizitii
comunitare (10.000 euro) stabilit la cursul valutar valabil la data aderarii Romaniei la UE;
– respectivul membru al ,,Grupului celor 3” nu a optat pentru taxarea achizitiilor sale intracomunitare în Romania.
Aceste livrari vor fi facturate de furnizor cu TVA din Statul Membru de livrare.

4. Exista situatii în care se datoreaza TVA în Romania pentru o astfel de achizitie intracomunitara?
Da. Un membru al ,,Grupului celor 3” trebuie sa plateasca TVA pentru o astfel de achizitie intracomunitara, daca:
– depaseste echivalentul în RON al plafonului pentru achizitii intracomunitare (10.000 euro);
– opteaza pentru taxarea achizitiilor sale intracomunitare în Romania.

- publicitate -

5. Ce se întampla daca un membru al ,,Grupului celor 3” depaseste plafonul sau daca opteaza pentru taxarea achizitiilor sale intracomunitare în Romania?
a. Un membru al ,,Grupului celor 3” depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare
În acest caz, respectivul membru al ,,Grupului celor 3” este obligat la plata TVA în Romania pentru valoarea integrala a achizitiei prin care depaseste plafonul, precum si pentru toate achizitiile sale intracomunitare din perioada ramasa din anul calendaristic în care plafonul a fost depasit (primul an) si pentru anul calendaristic urmator (al doilea an).
Daca plafonul este depasit si în al doilea an, se aplica aceleasi reguli.
Daca însa, în al doilea an, nu depaseste plafonul, în al treilea an nu va plati TVA pentru achizitiile pentru care se încadreaza sub plafon. Pentru aceasta, va trebui însa sa nu foloseasca codul de înregistrare în scopuri de TVA.
Exemplu:
Daca un membru al ,,Grupului celor 3” depaseste plafonul în martie 2008, el va fi obligat la plata TVA în Romania pentru toate achizitiile sale intracomunitare efectuate din momentul depasirii
plafonului (martie 2008), precum si pentru cele efectuate pe tot parcursul anului 2009.
Daca plafonul este depasit si în 2009, acesta va fi obligat la plata TVA în Romania pentru toate achizitiile sale intracomunitare efectuate inclusiv în 2010.
Daca, în 2009, plafonul nu este depasit, în 2010 nu va plati TVA pentru achizitiile pentru care se încadreaza sub plafon. Atentie! Daca foloseste codul de înregistrare în scopuri de TVA, se va considera ca a optat pentru taxarea achizitiilor intracomunitare si atunci se aplica regulile de la punctul urmator.
b. Un membru al ,,Grupului celor 3” opteaza pentru taxarea achizitiilor sale intracomunitare în România
În acest caz, membrul ,,Grupului celor 3” este obligat la plata TVA în Romania pentru toate achizitiile intracomunitare efectuate, începand din momentul în care îsi exercita aceasta optiune pe perioada ramasa din anul calendaristic în care a optat (primul an), precum si pentru cel putin urmatorii doi ani calendaristici (al doilea si al treilea an).
Daca plafonul este depasit în cel de-al treilea an, se aplica regulile privind depasirea plafonului (vezi mai sus).
Daca însa, în al treilea an, nu depaseste plafonul, în al patrulea an nu va plati TVA pentru achizitiile pentru care se încadreaza sub plafon. Pentru aceasta, va trebui însa sa nu foloseasca codul de înregistrare în scopuri de TVA.
Exemplu:
Daca un membru al ,,Grupului celor 3” opteaza, în martie 2008, pentru taxarea în Romania a tuturor achizitiilor sale intracomunitare, acesta va fi obligat la plata TVA în Romania pentru toate achizitiile intracomunitare efectuate în 2008 din momentul în care si-a exercitat aceasta optiune (martie 2008), precum si pentru achizitiile realizate în 2009 si 2010.
Daca plafonul este depasit în 2010, acesta va fi obligat la plata TVA în Romania pentru toate achizitiile sale intracomunitare pana cel putin în 2011.
Daca, în 2010, plafonul nu este depasit, în 2011 nu va plati TVA pentru achizitiile pentru care se încadreaza sub plafon. Atentie! Daca foloseste codul de înregistrare în scopuri de TVA, se va considera ca a optat pentru taxarea achizitiilor intracomunitare si se aplica aceleasi reguli.

6. Care sunt obligatiile de raportare pentru aceste achizitii intracomunitare?
Membrul ,,Grupului celor 3” trebuie:
– sa informeze autoritatile fiscale cu privire la depasirea plafonului pentru achizitii intracomunitare sau exercitarea optiunii pentru taxarea în Romania a achizitiilor
intracomunitare;
– sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA;
Atentie! Codul de înregistrare acordat pentru achizitii intracomunitare este valabil numai pentru operatiuni intracomunitare (este valabil în VIES), dar nu confera calitatea de persoana înregistrata normal în scopuri de TVA în Romania.
– sa tina evidenta tuturor achizitiilor sale intracomunitare, atat a celor impozabile, cat si a celorlalte;
– sa depuna decontul special de TVA pentru luna în care a efectuat aceste achizitii intracomunitare taxabile si pentru perioadele urmatoare în care este obligat sa plateasca TVA în Romania pentru achizitiile intracomunitare;
– sa plateasca efectiv TVA-ul datorat pentru aceste achizitii intracomunitare pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care taxa devine exigibila;
– sa comunice codul sau de înregistrare în scopuri de TVA furnizorilor din alte State Membre.
Aceasta regula se aplica pe perioada în care este obligat la plata TVA în Romania pentru achizitiile sale intracomunitare.

7. Achizitii intracomunitare versus vanzari la distanta
În cazul în care un membru al ,,Grupului celor 3” efectueaza achizitii în limita plafonului si/sau nu a optat pentru taxarea în Romania a tuturor achizitiilor sale intracomunitare, prin urmare, nefiind înregistrat în scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, furnizorul acestor bunuri (persoana impozabila din alt stat membru UE) poate fi obligat sa plateasca TVA în Romania, daca:
– furnizorul depaseste plafonul pentru vanzarile la distanta fixat de Romania (echivalentul în RON a 35.000 de euro) si
– bunurile sunt transportate din alt stat membru UE în Romania de catre furnizor sau în numele acestuia.
Plata TVA în Romania se va realiza prin facturare cu TVA, precedata de înregistrarea în scopuri de TVA a furnizorului nestabilit în Romania.
Daca membrul ,,Grupului celor 3” a depasit plafonul pentru achizitii intracomunitare în Romania si, în acelasi timp, furnizorul nestabilit în Romania a depasit plafonul pentru vanzarile la distanta fixat de Romania pentru aceeasi tranzactie, atunci vor aplica mai întai regulile pentru achizitii intracomunitare, care prevaleaza, respectiv beneficiarul va fi obligat la plata TVA pentru achizitia intracomunitara.
Atentie! Regimul pentru vanzari la distanta se aplica si în cazul livrarilor catre persoane fizice neimpozabile.

sursa: brosura (aprilie 2008) ANAF Livrari intracomunitare si achizitii intracomunitare de bunuri