Casa Nationala de Pensii si Asigurari Sociale (CNPAS) a publicat online urmatoarele precizari referitoare la contributia de asigurari sociale de sanatate in cazul beneficiarilor de pensii achitate prin intermediul caselor teritoriale:

I.  Pana la sfarsitul anului 2010, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul pensionarilor, “ contributia datorata de acestia se aplica la veniturile din pensiile care depasesc limita supusa impozitului pe venit, se calculeaza pentru diferenta intre cuantumul pensiei si aceasta limita si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi”.

Facem precizarea ca, pentru anul 2010, limita supusa impozitului pe venitul din pensii a fost de 1.000 lei.

II.  Incepand cu luna ianuarie 2011, potrivit modificarilor si completarilor aduse Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii prin dispozitiile OUG nr.107/2010, “ pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 de lei datoreaza contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate calculata potrivit prevederilor art. 259 alin. (2)”.

Potrivit prevederilor art.259 alin.2 al OUG nr.107/2010, “ contributia datorata de pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 de lei este de 5,5% aplicata asupra acestor venituri si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 de lei.”

In consecinta, contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza asupra intregului cuantum al pensiilor care depasesc 740 lei.

III. Avand in vedere deosebirile existente intre cele doua modalitati de calcul, faptul ca textul introdus de OUG nr.107/2010 nu mai face trimitere la “diferenta intre cuantumul pensiei si aceasta limita”, Casa Nationala de Pensii Publice nu poate sa realizeze un alt calcul al contributiilor datorate de pensionari, in sensul reglementarii anterioare.

Facem precizarea ca, pentru anul 2011, limita supusa impozitului pe venitul din pensii a ramas la nivelul de 1.000 lei.

Pentru a facilita intelegerea noului mod de calcul, prezentam urmatoarele exemple:

Exemplul I

O persoana beneficiaza de o pensie in cuantum de 743 lei.

Contributia de asigurari de sanatate se calculeaza astfel:

743 lei  X 5,5% = 40,86 lei, rotunjit la 41 lei.

Deoarece, in urma aplicarii cotei de contributii de asigurari de sanatate,  nu poate rezulta o

pensie neta mai mica de 740 lei, contributia de asigurari de sanatate reprezinta 3 lei.

(743 lei – 740 lei)

Exemplul II

O persoana beneficiaza de o pensie in cuantum de 890 lei.

Contributia de asigurari de sanatate  se calculeaza astfel:

890 lei  X 5,5% = 48,95  lei, rotunjit la 49 lei.

Cuantumul net al pensiei va fi 841 lei (890 lei – 49 lei)

Exemplul III

O persoana beneficiaza de o pensie de 1.010 lei.

Contributia de asigurari de sanatate  se calculeaza astfel:

1.010 lei X 5,5% = 55,55 lei, rotunjit la 56 lei.

Cuantumul net al pensiei va fi 954 lei (1.010 lei – 56 lei).

MENTIUNE:

In acest exemplu, avand in vedere ca, potrivit legii, respectiv contributia de asigurari sociale de sanatate sunt deductibile din baza de impozitare, pensia a scazut sub limita supusa impozitului pe venit (1000 lei). Prin urmare, in acest caz, nu se mai aplica impozitul  de 16% asupra venitului  din pensie intrucat nu se mai depaseste suma de 1.000 lei.

Exemplul IV:

O persoana beneficiaza de o pensie in cuantum de 1.500 lei.

Contributia de asigurari de sanatate  se calculeaza astfel:

1.500 lei  X  5,5%= 82,5 lei, rotunjit la 83 lei.

Cuantumul brut al pensiei, dupa deducerea contributiilor de asigurari de sanatate este:

1.500 lei – 83 lei = 1.417 lei

Suma la care se aplica impozitul este de 417 lei ( 1.417 lei – 1.000 lei)

417 lei X 16% = 66,72 lei, rotunjit la 67 lei .

Total retineri din pensie: 67 lei impozit + 83 lei contributii de sanatate = 150 lei.

Cuantumul net al pensiei va fi de 1.350 lei  (1.500 lei – 150 lei)

[sursa: cnpas.org]

- publicitate -