Nontransferuri care nu presupun o tranzactie (circulatia bunurilor în spatiul comunitar)
Transportul bunurilor mobile corporale dintr-un Stat Membru în alt Stat Membru, în vederea supunerii acestora unor lucrari sau expertize, reprezinta un nontransfer, daca bunurile sunt reexpediate catre Statul Membru de unde au provenit.
Nota: ANAF: Nontrasferul

1. Lucrari/expertize asupra bunurilor mobile corporale
1.a. Bunuri transportate din Romania catre alt stat membru UE, pentru efectuarea de lucrari/expertize asupra lor si reexpediate în Romania
În acest caz, nu are loc un transfer din Romania, se va analiza din perspectiva serviciului unde este locul prestarii si cine este persoana obligata la plata TVA.
Obligatii de raportare
Persoana impozabila din Romania trebuie sa tina un registru al nontransferurilor, în care trebuie înscrise, printre altele, atat transportul de bunuri catre alt Stat Membru, cat si reexpedierea acestora în Romania.
1.b. Bunuri transportate din alt stat membru UE în Romania, pentru procesare, si reexpediate în statul de origine, dupa procesare
Nu exista achizitie intracomunitara asimilata în Romania, întrucat, daca bunurile ar fi fost transportate din Romania în alt stat membru UE, pentru procesare, nu ar fi existat un transfer din Romania. Prestatorul roman va analiza daca serviciul este sau nu impozabil în Romania.
Obligatii de raportare
Persoana impozabila din Romania trebuie sa tina un registru al bunurilor primite, în care trebuie înscrise atat intrarile de bunuri în Romania, cat si returnarea acestora în celalalt Stat Membru, incluzand si o referire la facturi fiscale aferenta serviciului prestat.

2. Utilizarea temporara, în scopul prestarii de servicii
Transportul unui bun în alt stat membru UE, în vederea prestarii unor servicii de catre proprietarul bunului, nu constituie un transfer.
2.a. Transportul unui bun din Romania în alt stat membru UE, în vederea prestarii unui serviciu în statul respectiv de catre proprietarul bunului
Exemplu:
Un excavator este transportat din Romania în alt Stat Membru, în scopul efectuarii de lucrari de constructii de catre o persoana, impozabila din Romania în acel alt Stat Membru. Excavatorul este readus în Romania dupa terminarea lucrarilor. Nu exista niciun transfer.
Obligatii de raportare
Persoana impozabila din Romania trebuie sa tina un registru al nontransferurilor, în care trebuie înscrise atat transportul excavatorului în alt Stat Membru, cat si returnarea acestuia.
Important! În cazul în care bunurile nu revin în Romania, nontransferul devine transfer, iar proprietarul trebuie sa efectueze o livrare intracomunitara asimilata în Romania si o achizitie intracomunitara asimilata în Statul Membru în care au fost transportate bunurile, sa se înregistreze în scopuri de TVA si sa declare achizitia intracomunitara în Statul Membru respectiv.
2.b. Transportul unui bun din alt stat membru UE în Romania în vederea prestarii unui serviciu în statul respectiv de catre proprietarul bunului
Exemplu:
O macara este transportata din alt Stat Membru în Romania în scopul efectuarii de lucrari de constructii de catre o persoana impozabila în Romania. Macaraua este retrimisa în acel alt Stat Membru UE dupa efectuarea lucrarilor. Nu exista o achizitie intracomunitara asimilata în Romania în masura în care nu ar exista transfer din Romania pentru aceeasi operatiune.
Important! În cazul în care macaraua nu este returnata în acel alt Stat Membru UE, utilizarea acesteia în Romania devine achizitie intracomunitara asimilata, iar proprietarul trebuie sa efectueze o livrare intracomunitara asimilata în Statul Membru de plecare si o achizitie intracomunitara asimilata în Romania, sa se înregistreze în scopuri de TVA si sa declare achizitia intracomunitara în Romania în decontul de TVA si în Declaratia recapitulativa pentru livrari si achizitii intracomunitare.

3. Utilizarea temporara si importul
3.a. Bunuri transportate din Romania în alt stat membru UE Bunurile sunt transportate din Romania în alt stat membru UE, pentru a fi utilizate temporar în acel Stat Membru. Dupa folosire, bunurile sunt returnate în Romania. Nu exista transfer, daca perioada în care bunurile raman în celalalt Stat Membru nu depaseste 24 de luni, iar importul acestora ar beneficia de scutire integrala de la plata drepturilor de import (de exemplu: bunuri trimise în vederea testarii sau verificarii conformitatii, expozitii, targuri etc.).
Obligatii de raportare
Persoana impozabila romana detinatoare a bunurilor trebuie sa tina un registru al nontransferurilor, în care trebuie înscrise atat transportul bunurilor în alt Stat Membru, cat si returnarea acestora.
Important! În cazul în care bunurile nu sunt readuse în Romania, nontransferul devine transfer, iar proprietarul trebuie sa efectueze o livrare intracomunitara asimilata în Romania si o achizitie intracomunitara asimilata în statul respectiv. Trebuie si sa se înregistreze în scopuri de TVA în statul respectiv.

3.b. Bunuri transportate din alt stat membru UE în Romania
Bunurile sunt transportate din alt stat membru UE în Romania, în scopul utilizarii temporare. Dupa folosire, bunurile revin în acel stat membru UE. Nu exista o achizitie intracomunitara asimilata în Romania, în masura în care nu ar exista transfer din Romania pentru aceeasi operatiune (perioada în care bunurile raman în Romania nu depaseste 24 de luni), iar importul acestora ar beneficia de scutire integrala de la plata drepturilor de import (de exemplu: bunuri trimise în vederea testarii si verificarii conformitatii, expozitii etc.).
Important! În cazul în care bunurile nu sunt returnate în acel alt stat membru UE, folosirea acestora în Romania devine o achizitie intracomunitara asimilata.

- publicitate -

sursa: brosura (aprilie 2008) ANAF Livrari intracomunitare si achizitii intracomunitare de bunuri

1 COMENTARIU