ANAF: Nontransferuri care presupun o tranzactie

593

Nontransferuri care presupun o tranzactie
Nota: ANAF: Nontrasferul
1. Livrarea cu instalare
Livrarile de bunuri care sunt transportate dintr-un Stat Membru în alt Stat Membru, urmate de montajul/instalarea bunurilor în celalalt Stat Membru, de catre furnizorul acestora sau de alta persoana în numele acestuia, sunt considerate nontransferuri în Statul Membru de unde începe transportul, fiind impozabile în Statul Membru în care bunurile sunt instalate/montate.
1.a. Bunuri instalate în alt stat membru UE de catre furnizorul din Romania sau în numele acestuia.
În acest caz, nu are loc un transfer din Romania. Locul livrarii este, în acest caz, celalalt Stat Membru, unde bunurile sunt instalate sau asamblate de catre furnizor, iar TVA se datoreaza, în principiu, în acel Stat Membru. Furnizorul din Romania va declara în decontul de TVA aceasta operatiune ca neimpozabila, aceeasi mentiune fiind înscrisa si în factura.
1.b. Bunuri instalate în Romania de catre un furnizor din alt stat membru UE sau în numele acestuia.
În acest caz, nu are loc o achizitie intracomunitara asimilata în Romania. Locul livrarii este, în acest caz, Romania, unde bunurile sunt instalate sau asamblate de catre furnizorul din alt stat membru UE si, în principiu, se datoreaza TVA în Romania. Daca cumparatorul este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, stabilita în Romania, sau o persoana nestabilita, dar înregistrata în Romania prin reprezentant fiscal, acesta va fi obligat la plata TVA. Cumparatorul înregistrat normal în scopuri de TVA va aplica taxare inversa. Cumparatorul neînregistrat în scopuri de TVA va plati efectiv TVA pe baza decontului special de taxa.

2. Vânzarea la distanta
Vanzarea la distanta este o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un Stat Membru în alt Stat Membru de catre furnizor sau de alta persoana în contul acestuia.
Exista un regim special pentru vanzarile la distanta, aplicabil în cazul în care cumparatorul este:
– persoana fizica neimpozabila;
– persoana impozabila neînregistrata în scopuri de TVA (întreprindere mica sau persoana care efectueaza numai operatiuni scutite fara drept de deducere);
– persoana juridica neimpozabila.
2.a. Bunuri transportate de un furnizor din Romania sau în numele acestuia catre alt Stat Membru În acest caz, nu are loc un transfer din Romania.
Daca furnizorul nu a depasit plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de celalalt Stat Membru, locul livrarii este Romania, respectiv furnizorul va facturi fiscale cu TVA aceste livrari.
Daca furnizorul a depasit plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de celalalt Stat Membru sau a optat pentru taxarea vanzarilor sale la distanta în celalalt Stat Membru, se considera ca livrarea are loc în celalalt Stat Membru. În Romania, operatiunea de transport al bunurilor în alt Stat Membru, urmata de vanzarea bunurilor catre persoane neînregistrate în scopuri de TVA este un nontransfer, furnizorul avand obligatia sa se înregistreze în scopuri de TVA în celalalt Stat Membru si sa factureze cu TVA din acel alt Stat Membru, în care va depune si deconturi de TVA.
2.b. Bunuri transportate de un furnizor din alt stat membru UE sau în numele acestuia în Romania În acest caz, nu are loc o achizitie intracomunitara asimilata în Romania.
Daca furnizorul nu depaseste plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de Romania (echivalentul în RON a 35.000 euro), locul livrarii este celalalt Stat Membru, respectiv furnizorul va facturi fiscale bunurile cu TVA din Statul Membru din care a început transportul bunurilor.
Daca furnizorul depaseste plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de Romania sau opteaza în celalalt Stat Membru pentru taxarea vanzarilor sale la distanta în Romania, se considera ca livrarea are loc în Romania. Furnizorul nestabilit în Romania va fi obligat sa se înregistreze în scopuri de TVA în Romania, sa factureze cu TVA din Romania toate livrarile efectuate catre persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA si sa depuna deconturi de TVA în Romania.

3. Livrarea la bordul navelor, aeronavelor si trenurilor
3.a. Bunuri transportate din Romania catre alt stat membru UE, pentru a fi livrate la bordul navelor, aeronavelor si trenurilor
În acest caz, nu are loc un transfer din Romania. Este vorba de o livrare al carei loc se stabileste în functie de locul de plecare al transportului si de eventualele opriri în afara Comunitatii. Uneori, livrarile de acest tip sunt scutite de TVA. În Romania, furnizorul va declara în decontul de TVA o operatiune neimpozabila, mentionand si pe facturi fiscale acest lucru.
3.b. Bunuri transportate din alt stat membru UE catre Romania, pentru a fi livrate la bordul navelor, aeronavelor si trenurilor
În acest caz, nu are loc o achizitie intracomunitara asimilata în Romania. Este vorba de o livrare al carei loc se stabileste în functie de locul de plecare al transportului si de eventualele opriri în afara Comunitatii. Uneori, livrarile de acest tip sunt scutite de TVA.

4. Exportul, livrarea intracomunitara si alte livrari scutite de TVA cu drept de deducere
4.a. Bunuri transportate din Romania în alt stat membru UE pentru a fi exportate sau transportate în cadrul unei livrari intracomunitare de bunuri sau al altor livrari scutite de TVA cu drept de deducere, cum ar fi livrarile pentru misiunile diplomatice si consulare, organizatiile internationale etc.
În aceste cazuri, nu are loc un transfer din Romania. Exportul si livrarea intracomunitara de bunuri sunt, în principiu, scutite de TVA în Romania.
4.b. Bunuri transportate din alt stat membru UE în Romania pentru a fi exportate sau în cadrul unei livrari intracomunitare sau al altor livrari scutite de TVA cu drept de deducere, cum ar fi livrarile pentru misiunile diplomatice si consulare, organizatiile internationale etc. În aceste cazuri, nu are loc o achizitie intracomunitara asimilata în Romania.

5. Livrari de gaz si energie electrica
5.a. Livrari de gaz prin sistemul de distributie a gazelor naturale si de energie electrica din Romania catre un distribuitor stabilit în alt stat membru UE, sau catre un client care consuma efectiv aceste bunuri în alt Stat Membru În acest caz, nu are loc un transfer din Romania. Furnizorul va declara în Romania o operatiune neimpozabila, mentionand si în decontul de TVA acest lucru.
5.b. Livrari de gaz prin sistemul de distributie a gazelor naturale si de energie electrica de catre un furnizor nestabilit în Romania catre un distribuitor din Romania sau catre un client care consuma efectiv aceste bunuri în Romania În acest caz, nu are loc o achizitie intracomunitara asimilata în Romania, dar operatiunea este impozabila în Romania. Persoana obligata la plata TVA este persoana înregistrata în scopuri de TVA în Romania, daca furnizorul este nestabilit în Romania.

sursa: brosura (aprilie 2008) ANAF Livrari intracomunitare si achizitii intracomunitare de bunuri

- Publicitate -

1 COMENTARIU