ANAF: Nontrasferul

397

Nontransferul
Nota: Este important de analizat daca operatiunea intracomunitara reprezinta un nontransfer, deoarece nu trebuie urmate obligatiile declarative specifice livrarilor si achizitiilor intracomunitare.
Potrivit legislatiei de TVA, se considera nontransfer si, în consecinta, achizitie intracomunitara neasimilata, transportul de bunuri dintr-un Stat Membru în alt Stat Membru, care urmeaza a fi utilizate în una din urmatoarele activitati:
1. livrare cu instalare;
2. vanzare la distanta;
3. livrare la bordul navelor, aeronavelor si trenurilor;
4. export, livrari intracomunitare, precum si alte livrari scutite de TVA cu drept de deducere;
5. livrarea de gaz prin reteaua de distributie a gazelor naturale sau de electricitate;
6. lucrari asupra bunurilor mobile corporale;
7. utilizarea temporara, în scopul prestarii de servicii;
8. utilizarea temporara, în conditiile în care importul aceluiasi bun ar beneficia de regimul vamal de admitere temporara cu scutire integrala a drepturilor de import.

În cazurile de la punctele 1-5, are loc o tranzactie, bunurile sunt transportate dintr-un Stat Membru în alt Stat Membru, dar nu au loc livrari sau achizitii intracomunitare. Daca bunurile sunt livrate din Romania, se considera ca livrarea nu este impozabila în Romania si nu se declara ca livrare intracomunitara. Daca bunurile sunt livrate de un furnizor din alt Stat Membru spre Romania, se va analiza daca operatiunea este impozabila în Romania si cine este persoana obligata la plata taxei. Nu se declara achizitii intracomunitare în Romania.
În cazurile de la punctele 6-8, nu au loc tranzactii, bunurile raman în proprietatea persoanei care a transportat bunurile. Daca bunurile se întorc în Statul Membru din care provin, operatiunea este tratata ca nontransfer. În plus, bunurile trebuie evidentiate în registrul nontransferurilor.

A. Nontransferuri care presupun o tranzactie
B. Nontransferuri care nu presupun o tranzactie

- Publicitate -

2 COMENTARII