CAP. 1 Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal
Art. 1 Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal
Art. 2 Impozitele si taxele reglementate de Codul fiscal
CAP. 2 Interpretarea si modificarea Codului fiscal
Art. 3 Principiile fiscalitatii
Art. 4 Modificarea si completarea Codului fiscal
Art. 5 Norme metodologice, instructiuni si ordine
Art. 6 Infiintarea si functionarea Comisiei fiscale centrale
CAP. 3 Definitii                                                                                                                              articolele se vor afisa in ferestre noi
Art. 7 Definitii ale termenilor comuni
Art. 8 Definitia sediului permanent
CAP. 4 Reguli de aplicare generala
Art. 9 Moneda de plata si de calcul a impozitelor si taxelor
Art. 10 Venituri in natura
Art. 11 Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
Art. 12 Venituri obtinute din Romania
Art. 12^1 Prevederi speciale privind schimbul de informatii cu statele membre ale Uniunii Europene

afiseaza Cuprinsul pe Titluri sau Cuprinsul pe Titluri, Capitole si Articole

- publicitate -

1 COMENTARIU