Codul Fiscal – TITLUL II Impozitul pe profit – cuprins pe articole

679

CAP. 1 Dispozitii generale
Art. 13 Contribuabili
Art. 14 Sfera de cuprindere a impozitului
Art. 15 Scutiri
Art. 16 Anul fiscal
Art. 17 Cotele de impozitare
Art. 18 Impozit minim*
CAP. 2 Calculul profitului impozabil articolele se vor afisa in ferestre noi
Art. 19 Reguli generale
Art. 19^1 Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare
Art. 19^2 Scutirea de impozit a profitului reinvestit
Art. 20 Venituri neimpozabile
Art. 20^1 Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene
Art. 21 Cheltuieli
Art. 22 Provizioane si rezerve
Art. 23 Cheltuieli cu dobanzile si diferente de curs valutar
Art. 24 Amortizarea fiscala
Art. 25 Contracte de leasing
Art. 26 Pierderi fiscale
Art. 27 Reorganizari, lichidari si alte transferuri de active si titluri de participare
Art. 27^1 Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene
Art. 28 Asocieri fara personalitate juridica
Art. 28^1 Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene
CAP. 3 Aspecte fiscale internationale
Art. 29 Veniturile unui sediu permanent
Art. 30 Venituri obtinute de persoanele juridice straine din proprietati imobiliare si din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare
Art. 31 Credit fiscal
Art. 32 Pierderi fiscale externe
CAP. 4 Abrogat
Art. 33 Abrogat
CAP. 5 Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale
Art. 34 Plata impozitului
Art. 35 Depunerea declaratiilor de impozit pe profit
CAP. 6 Impozitul pe dividende*)
Art. 36 Declararea, retinerea si plata impozitului pe dividende
CAP. 7 Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 37 Pierderi fiscale din perioadele de scutire
Art. 37^1 – Pierderi realizate printr-un sediu permanent din strainatate
Art. 38 Dispozitii tranzitorii
ANEXA – anexa la Titlul II

afiseaza Cuprinsul pe Titluri sau Cuprinsul pe Titluri, Capitole si Articole

- Publicitate -

2 COMENTARII