CAP. 1 Dispozitii generale
Art. 39 Contribuabili
Art. 40 Sfera de cuprindere a impozitului
Art. 41 Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Art. 42 Venituri neimpozabile
Art. 43 Cotele de impozitare
Art. 44 Perioada impozabila
Art. 45 Stabilirea deducerilor personale si a sumelor fixe
CAP. 2 Venituri din activitati independente articolele se vor afisa in ferestre noi
Art. 46 Definirea veniturilor din activitati independente
Art. 47 Venituri neimpozabile
Art. 48 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla
Art. 49 Stabilirea venitului net anual din activitati independente pe baza normelor de venit
Art. 50 Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuala
Art. 51 Optiunea de a stabili venitul net anual, utilizandu-se datele din contabilitatea in partida simpla
Art. 52 Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente
Art. 52^1 – Optiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activitati independente
Art. 53 Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din activitati independente
Art. 54 Impozitarea venitului net din activitati independente
CAP. 3 Venituri din salarii
Art. 55 Definirea veniturilor din salarii
Art. 56 Deducere personala
Art. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii
Art. 58 Termen de plata a impozitului
Art. 58^1 Deducerea sumelor economisite, potrivit legii, privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ
Art. 59 Fise fiscale
Art. 60 Plata impozitului pentru anumite venituri salariale
CAP. 4 Venituri din cedarea folosintei bunurilor
Art. 61 Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor
Art. 62 Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor
Art. 63 Plati anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor
Art. 64 Impozitarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor
CAP. 5 Venituri din investitii
Art. 65 Definirea veniturilor din investitii
Art. 66 Stabilirea venitului din investitii
Art. 67 Retinerea impozitului din veniturile din investitii
Art. 67^1 Abrogat
Art. 67^2 Impozitarea castigului net anual impozabil/castigului net anual
CAP. 6 Venituri din pensii
Art. 68 Definirea veniturilor din pensii
Art. 68^1 Venituri neimpozabile
Art. 69 Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
Art. 70 Retinerea impozitului din venitul din pensii
CAP. 7 Venituri din activitati agricole
Art. 71 Definirea veniturilor din activitati agricole
Art. 72 Stabilirea venitului net anual din activitati agricole pe baza de norme de venit
Art. 73 Optiunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea in partida simpla
Art. 74 Calculul si plata impozitului aferent veniturilor din activitati agricole
CAP. 8 Venituri din premii si din jocuri de noroc
Art. 75 Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc
Art. 76 Stabilirea venitului net din premii si din jocuri de noroc
Art. 77 Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc
CAP. 8^1 Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Art. 77^1 Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Art. 77^2 Rectificarea impozitului
Art. 77^3 Obligatiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietatilor imobiliare
CAP. 9 Venituri din alte surse
Art. 78 Definirea veniturilor din alte surse
Art. 79 Calculul impozitului si termenul de plata
Art. 79^1 Definirea şi impozitarea veniturilor a caror sursa nu a fost identificata
CAP. 10 Venitul net anual impozabil
Art. 80 Stabilirea venitului net anual impozabil
Art. 81 Declaratii de venit estimat
Art. 82 Stabilirea platilor anticipate de impozit
Art. 83 Declaratia privind venitul realizat
Art. 84 Stabilirea si plata impozitului pe venitul net anual impozabil
CAP. 11 Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica
Art. 85 Venituri din bunuri sau drepturi care sunt detinute in comun
Art. 86 Reguli privind asocierile fara personalitate juridica
CAP. 12 Aspecte fiscale internationale
Art. 87 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati independente
Art. 88 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati dependente
Art. 89 Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente
Art. 90 Venituri obtinute din strainatate
Art. 91 Creditul fiscal extern
Art. 92 Abrogat Pierderi fiscale externe
CAP. 13 Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa
Art. 93 Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa
CAP. 14 Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 94 Dispozitii tranzitorii
Art. 95 Definitivarea impunerii pe anul 2006
Art. 96 Abrogat
Art. 97 Abrogat
Art. 98 Abrogat
Art. 99 Abrogat
Art. 100 Abrogat
Art. 101 Abrogat
Art. 102 Abrogat

afiseaza Cuprinsul pe Titluri sau Cuprinsul pe Titluri, Capitole si Articole

- publicitate -

1 COMENTARIU